Hovedside

Nexans fikk kontrakt i prestisjeprosjekt

Illustrasjon: Moss Maritime

Nexans har blitt tildelt en kontrakt av Equinor for levering av krafteksportkabel for deres innovative flytende solenergianlegg utenfor Frøya i Norge.

Dette pilotprosjektet planlegges tilkoblet nettet i desember 2021 og vil være verdens første flytende solenergianlegg i værutsatte havområder.

Det flytende anlegget ved Frøya vil ha et areal på 80 x 80 meter, med en høyde på mindre enn 3 meter over havoverflaten, og det vil ha et arrangement av solcellepaneler som kan produsere 1 megawatt.

Flytende solenergianlegg til kraftproduksjon er nå blant de fornybare teknologiene som vokser raskest når regjeringer og investorer rundt omkring i verden undersøker alle muligheter for sikrere, bærekraftig og dekarbonisert energi. Dette forventes å drive frem opp mot 10 gigawatt fra nye flytende solenergiprosjekter innen 2025.

Nexans skal levere en 22 kW eksportkabel på 5 km som kobler den flytende plattformen fra det grunne havområdet til land. Det mest utfordrende aspektet for kabelanlegget er å håndtere de dynamiske belastningene når tilkoblingen på plattformsiden beveger seg opp og ned med bølgene. Nexans benytter en kabel med trekjerne-design av en type som er velprøvd i offshore vindkraftparker og fiskeoppdrettsanlegg. Kabelen vil bli produsert på Rognan-anlegget i Norge.

– Vår misjon for Nexans er å elektrifisere verden. Det innebærer å undersøke alle muligheter for å bidra til å utvikle nye kilder til grønn energi. Så vi er meget fornøyde med enda en gang å kunne arbeide sammen med Equinor på et virkelig spennende prosjekt som flytter grensene for hva som er mulig i produksjonen av fornybar energi offshore, sier Krister Granlie, Nexans Vice President Submarine Telecom and Special Cables Business Unit i en pressemelding.