Nyheter

NCC velger IFS-plattform for å effektivisere driften i Norden

Bildet: - NCCs fokus på bærekraft passer også godt med våre verdier, vi tror sterkt på bærekraftige investeringer og verdien de kan tilføre bedrifter – dette vil gjøre samarbeidet ekstra givende, sier Kirsti Øberg, salgsdirektør for bygg og anlegg i IFS.

Programvareselskapet IFS kunngjør at det ledende, nordiske entreprenørselskapet NCC har valgt IFS Cloud som et ledd i en omfattende digital transformasjon for å øke sin effektivitet og produktivitet i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

omfattende prosess

NCC var på utkikk etter en langsiktig, bransjetilpasset standardløsning, som ville gjøre dem i stand til å samkjøre sine sentrale avtale-, økonomi-, og prosjektledelsesprosesser, og slik optimalisere kontrollen over prosjektene. En omfattende prosess resulterte i at NCC valgte å erstatte Infor Lawson ERP og IBM Maximo EAM-løsning med en omfattende ERP-plattform ra IFS. IFS Cloud ERP blir den sentrale plattformen for 7000 medarbeidere i NCC, mens datterselskapet NCC Industry allerede har gått live med IFS EAM.

– Vi skal gjennom en strategisk digital reise, der det sentrale målet er at vi blir mer   datadrevne. Byggebransjen befinner seg nå i et svært utfordrende og konkurranseutsatt marked, der data spiller en sentral rolle for å styre og treffe bedre beslutninger. Vi er sikre på at IFS Cloud er det rette valget for oss og vi ser frem til å fortsette samarbeidet, sier Kari Kulotie, CIO i NCC

byggebransjens komplekse vedlikeholdskrav

I april begynte 525 brukere i NCCs datterselskap NCC Industry å benytte IFS Cloud EAM, for å forbedre produktiviteten og redusere kostnader. Implementeringen ble støttet av IFS-partner Cillco. Løsningen er designet for å håndtere byggebransjens komplekse vedlikeholdskrav og vil gjøre det mulig for NCC å støtte vedlikeholdet av sine driftsmidler, som igjen vil hjelpe dem å bli mer bærekraftige ved at eiendelenes levetid forlenges.

NCC hadde også behov for at løsningen skulle komplimentere deres pågående bærekraftarbeid og støtte de digitale transformasjonsmålene de har. IFS Cloud vil bidra til nettopp dette og gjøre det mulig for NCC å enklere bygge, administrere og måle sine bærekraftinvesteringer når det kommer til ESG. NCC har også valgt IFS Succsess Services for å støtte implementeringen av IFS Cloud, samt å utvikle virksomheten på et generelt nivå.

ekstra givende samarbeid

– Vi er veldig glade for å bli valgt til å støtte NCC på denne spennende reisen, NCC er en stor og viktig aktør i den nordiske byggebransjen. Vi ser frem til å hjelpe NCC med å nå sine mål om å bli stadig mer datadrevne slik at de får bedre kontroll over virksomhetens kjerneprosesser. NCCs fokus på bærekraft passer også godt med våre verdier, vi tror sterkt på bærekraftige investeringer og verdien de kan tilføre bedrifter – dette vil gjøre samarbeidet ekstra givende, sier Kirsti Øberg, salgsdirektør for bygg og anlegg i IFS.

logo
Bjørn Laberg