Norden

NCC oppgraderer Skandia havn

Bildet: NCC har signert en avtale med Skandiahamnen om forsterking og utbedring av havnen. Kontrakten har en verdi på omlag 1 milliard svenske kroner.

SVERIGE: NCC starter nå arbeidet med å renovere Skandia havn i Gøteborg, Skandinavias største havn. Oppdraget er en del av forberedelsene for å kunne ta imot større containerskip. Transaksjonen er en totalentreprise i samarbeid på vegne av Gøteborg havn. Ordreverdien er i overkant av 1 milliard svenske kroner.

– I omtrent tre år har vi i fellesskap fullført detaljprosjekteringen av Skandia Gateway-prosjektet og er klare for neste fase. Det føles betryggende med all kunnskapen vi nå har bygget opp sammen med NCC, og det er med både forventning og spenning vi går inn i byggefasen. Samtidig er vi ydmyke overfor utfordringene som et så komplekst prosjekt innebærer. Dette kommer til å bli gøy, sier Jan Andersson, prosjektleder Skandia Gateway, Göteborg Havn.

Skandia havn vil være forberedt på å kunne ta imot større fartøy. Göteborg havn er ansvarlig for den ene delen av prosjektet, som NCC er tildelt, og den andre delen ledes av Sjöfartsverket. Sistnevnte delprosjekt gjelder mudring og utdyping av farleden og har ventet lenge på en beslutning fra EU-kommisjonen om statsstøtte. Nå er det tatt en beslutning, og derfor kan produksjonsfasen nå starte.

NCCs oppdrag omfatter ombygging av Skandiahamnens kai med ny pæle, omfattende pelearbeider, installasjon av ny kranbjelke og nye systemer for strøm, vann og overvann. Flere elementer er teknisk utfordrende, som undervannsstøping og avansert fundamenteringsarbeid i eksisterende havneområde. Havnen drives videre, noe som krever tett dialog med andre operasjoner for ikke å påvirke transport, lasting og lossing.

– Utviklingen av Skandia havn er en viktig infrastrukturinvestering som kommer hele Norden til gode, og NCCs brede kunnskap og erfaring vil spille en avgjørende rolle i dette arbeidet. Dette er et komplekst prosjekt, men ved å involvere NCC allerede i planleggingsfasen, har vi vært i stand til å løse mange utfordringer og skape gode forutsetninger for effektivt arbeid, sier Kenneth Nilsson, Business Area Manager i NCC Infrastructure.

Arbeidet med planlegging og utforming av prosjektet startet i 2020. Byggingen starter umiddelbart og forventes ferdigstilt i første kvartal 2028.

Ordreverdien utgjør i overkant av SEK 720 milliard, tilsvarende ca. SEK 2017 millioner i 2023-kostnader, og vil bli registrert i fjerde kvartal <> i forretningsområdet NCC Infrastructure.

logo
Bjørn Laberg