Norden

NCC etablerer nytt forretningsområde for grønn omstilling

Tomas Carlsson, administrerende direktør i NCC. Foto: NCC

SVERIGE: Fra og med 2024 vil forretningsområdet NCC Green Industry Transformation (GIT) etableres. Ambisjonen er å utnytte de økende investeringene som den grønne omstillingen innebærer, ikke minst i Nord-Sverige.

‒ Dette er en avgjørende endring for vår generasjon, sier Tomas Carlsson, administrerende direktør i NCC.

Det nye forretningsområdet med fokus på den grønne omstillingen ble presentert under NCCs kapitalmarkedsdag. Ifølge NCC anslås fremtidige investeringer bare i Nord-Sverige til 150 milliarder svenske kroner i løpet av det neste tiåret. Det er et marked der konsernet ønsker å være en fremtredende aktør, melder byggvarlden.se

‒ Den store industrielle veksten som vi ser i dag, først og fremst i Sverige men også i resten av Norden, skaper store muligheter. Det stiller også klare krav til oss om å fokusere vår kompetanse og våre ressurser på riktig måte for å drive disse prosjektene effektivt, sier Tomas Carlsson, administrerende direktør i NCC.

Han mener NCC har den spesialistkompetansen som kreves for å møte etterspørselen fra de store industrielle utvidelsene som er planlagt. Det nye forretningsområdet starter i 2024 og NCC har for tiden omfattende diskusjoner med kunder om fremtidige prosjekter. Det pågår arbeid med rekruttering av ny forretningsområdeleder.

‒ Vi har plukket ut spesialister fra alle deler av NCC; fra infrastruktur til eiendomsutvikling. Prosjektene vi ser i dag har et regionalt tyngdepunkt i Nord-Sverige, men det er også muligheter i andre deler av Sverige og i resten av Norden, fortsetter Tomas Carlsson.

Hvordan vil du skille disse prosjektene fra resten av virksomheten?

‒ For meg er det helt klart. Det er en rekke større prosjekter som krever ny teknologi, store investeringer og spesialister. Vi har laget en liste over grenser mellom virksomhetsområdene. Det er ikke så mange prosjekter at det blir vanskelig å administrere.

Kan du gi et eksempel på et prosjekt det kan handle om?

Vi vil for eksempel være interessert i gjenvinning av malmen som LKAB skal utføre, nye stålverk og den type aktivitet. Man kunne også tenke seg hydrogenprosjekter i Danmark. Det kan bli en del av GIT. Men for eksempel er energioverføring en del av infrastrukturens virksomhet, sier han.

Hvor stor del av NCCs virksomhet tror du GIT kan bli?

‒ Det vet vi ikke i dag. Men vi forplikter oss til at vi vil satse på dette og jeg har forhåpninger om at det blir like stort som de andre forretningsområdene.

Når skal du ha det første prosjektet i det nye forretningsområdet?

‒ Det spørsmålet kan du komme tilbake til når vi har sikret oss det første prosjektet. Men jeg tror vi vil begynne å bygge opp volum etter 2024.

Under kapitalmarkedsdagen ble også konsernets økonomiske mål presentert. NCC har siden 2021 hatt økonomiske mål om å nå minst 16 SEK i resultat per aksje, at netto gjeld skal være mindre enn 2,5 ganger EBITDA innen 2023, og har en utbyttepolitikk om at cirka 60 prosent av årets resultat etter skatt skal deles ut. . Disse målene opprettholdes og utvides.

– Vi fortsetter å fokusere på noen få mål for å styrke NCCs strategiske retning og posisjon og også opprettholde nivåene. Målene er relevante for vår virksomhet, har et tydelig fokus på våre aksjonærer og nivåene er både mulig å oppnå og opprettholde over tid. Men på kort sikt er de avhengige av at eiendomsmarkedet blir mer tilgjengelig, sier Tomas Carlsson, administrerende direktør i NCC.

KILDE: Byggvärlden

logo
Bjørn Laberg