Aktuelt

NCC arrangerer sin årlige Awareness Day

Bildet: HMS-sjef Morten Larsen i NCC Infrastructure Norge.

I morgen arrangerer NCC Awareness Day for å rette fokuset på sikkerheten i virksomheten. Årets tema er selskapets sikkerhetskultur, som har stor betydning for å skape et trygt arbeidsmiljø uten ulykker.

Den første onsdagen i september stanser alle NCCs 12.500 ansatte i Norden arbeidet for konsernets årlige sikkerhetsdag. Formålet er å øke bevisstheten rundt sikkerhet og styrke sikkerhetskulturen, som skal bidra til NCCs langsiktige mål om å redusere ulykker generelt og eliminere alvorlige ulykker og hendelser.

Årets tema er vår sikkerhetskultur. Ved å engasjere medarbeiderne i en dialog om hvordan holdninger, verdier og atferd påvirker måten arbeidet utføres på, kan holdninger og handlinger som utgjør virksomhetens sikkerhetskultur styrkes.

‒ Kulturen er ikke statisk, men endres når atferd og holdninger endres og når ansatte starter og avslutter våre prosjekter. Det er derfor viktig at vi alltid jobber med vår atferd og er bevisste på rollen alle ansatte spiller for å skape en sterk sikkerhetskultur, HMS-sjef Morten Larsen i NCC Infrastructure Norge.

Siden 2019 har antall alvorlige ulykker, hendelser og hendelser på NCCs bygge- og anleggsplasser gått betydelig ned, men det varierer i de forskjellige enhetene. Systematisk datainnsamling og høyt engasjement blant de ansatte gjør at statistikken og kunnskapen kontinuerlig forbedres og målrettede tiltak kan settes inn.

‒ Vi gjør fremskritt i sikkerhetsarbeidet, men for å nå våre mål må arbeidet hele tiden utvikles og inkludere alle på en arbeidsplass, også underleverandører og andre besøkende. Under årets bevisstgjøringsdag har vi fokus på holdninger, atferd og verdier som vi vet har stor betydning for ulykkestallene våre, sier Morten Larsen.

Awareness Day ble gjennomført for første gang i 2011 på NCC og innebærer at alle konsernets ansatte stanser arbeidet kl. 9.00 den første onsdagen i september for å fokusere på sikkerhet.

logo
Bjørn Laberg