Anlegg

Nå kan påkledningen av Sollihøgdtunnelen starte

Bildet: Første last med betongvegger fra Drammen til Sollihøgda i dag. (Foto: Kjell Wold)

I dag går de første lastene med tunnelvegger fra Drammen havn til Sollihøgda. Påkledningen av den 3,4 km lange E16-tunnelen kan starte.

I månedsskiftet november/desember 2023 kom første båtlast med betongvegger fra Sveio på Vestlandet til Tollbukaia i Drammen med 605 stykk betongvegger. Det er om lag ¼ av de rundt 2600 betongveggene som skal kle de to tunnelløpene i Sollihøgdtunnelen på E16 Bjørum-Skaret i Hole og Bærum.

4-5 betongelementer fraktes pr. tur, hver av betongveggene veier ca tre tonn. (Foto: Kjell Wold)

2600 vegger av 3195

Nye båtlaster med betongvegger ventes utover våren og sommeren. 2600 betongvegger i alt gir 520 turer fra Drammen til Sollihøgda. Spesiallastebilene fra Ølen frakter fire-fem betongvegger pr tur. Betongveggene veier tre tonn stykket. Totalt går det med 3195 veggelementer til å kle de to toløpstunnelen på ny E16. Entreprenøren Skanska starter innkledningen av Sollihøgdtuinnelen i denne uka.

Slik kom betongveggene på plass til Bukkesteinshøgdtunnelen i fjor vår – med elektriske maskiner. (Foto: Kjell Wold)
Innkledningen av Sollihøgdtunnelen starter denne uka, her ser vi fra Bukkesteinshøgdtunnelen som var ferdig «påkledd» i fjor sommer. (Foto: Kjell Wold)
logo
Bjørn Laberg