Nytt om navn

Morten Dalsmo blir konserndirektør for kunder og marked i SINTEF

Bildet: Morten Dalsmo skal lede SINTEFs satsing på marked og kundekontakt.

Som toneangivende aktør innen forskning og teknologiutvikling, styrker SINTEF nå sitt lederteam ved å utnevne Morten Dalsmo til konserndirektør for kunder og marked.

–SINTEF har en sterk merkevare, og oppleves som en svært attraktiv arbeidsgiver og en viktig samarbeidspartner for kunder og myndigheter. Til tross for den sterke samfunnsposisjonen ser vi behov for en tettere dialog for å sikre at forskningen treffer strategiske kundebehov, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og utdyper:

–Vi befinner oss i en tid med stort fokus på digital teknologi og taktskifte, og der økonomisk press har ført til endringer i rammebetingelser som utfordrer vår posisjon. Derfor har vi besluttet å jobbe mer målrettet med vårt marked og våre kunder som vi mener trenger et sterkt forskningsinstitutt for å lykkes med den grønne, digitale og sirkulære omstillingen, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.   

Forsterker samarbeid

Til å lede dette viktige arbeidet har hun utpekt konserndirektør og instituttleder for SINTEF Digital, Morten Dalsmo. Han har ledet SINTEF Digital i syv år, og bringer med seg betydelig erfaring og innsikt i organisasjonens virksomhet. Han vil forsterke den strategiske kundedialogen og samarbeidet med eksisterende og potensielle nye nøkkelkunder. 

– Mortens omfattende erfaring innen salg og strategisk kundedialog har vært avgjørende for vårt valg om å satse på denne rollen. Hensikten er å styrke vår evne til en koordinert strategisk kundedialog som skal bidra til målet om samskaping med kunder og koble deres behov til forskningsfronten, som er sentralt i SINTEFs målbilde, forklarer konsernsjefen. 

– Jeg er svært motivert for å ta fatt på dette arbeidet og gleder meg til å tre inn i denne nye stillingen. Arbeid med kunder og marked ligger mitt hjerte nær, og med SINTEFs sterke merkevare er det er stort potensiale, sier Dalsmo. 

Endringer i SINTEF Digital 

Morten Dalsmo går over i den nye rollen 1. desember. Samtidig vil stillingen som konserndirektør og instituttleder for SINTEF Digital bli lyst ut. Forskningssjef Trond Runar Hagen er konstituert direktør til stillingen besettes permanent. 

Disse strategiske endringene markerer SINTEFs dedikasjon til å styrke kundekontakten og sikre en enda mer effektiv og målrettet tilnærming i møte med dagens komplekse forsknings- og teknologilandskap. SINTEF ser frem til å fortsette å lede an i innovasjon og banebrytende løsninger for å møte samfunnets utfordringer. 

logo
Bjørn Laberg