Nyheter

Moelven investerer over 100 millioner i programvare

Illustrasjonsbilde. Foto: Moelven

Moelven Industrier ASA, Skandinavias største treindustrikonsern investerer i overkant av 100 MNOK for å oppgradere sine programvareløsninger til IFS Cloud for å støtte virksomhetens daglige drift og utviklingsplaner. Anskaffelsesverdien er i overkant av 100 MNOK over 5 år.

Moelven ønsket en «evergreen» ERP-plattform, som var smidig og fleksibel nok til å håndtere endringer både i markedet og i egne prosesser – samt være i stand til å levere en forutsigbar fremtid selv i uforutsigbare tider. For Moelven er det også viktig med fokus på kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser og at optimal ressursbruk går hånd i hånd. Oppgradering til IFS Cloud vil gjøre det mulig å realisere disse behovene.

fundament for morgendagens Moelven

– Moelven er snart 125 år, og det ligger i vårt DNA å hele tiden utvikle oss gjennom teknologi og endrede markedssituasjoner. Man blir ikke 125 år uten å være endringsvillig, og da er kontinuerlig forbedringer en viktig ingrediens. For Moelven starter det ofte med å analysere driftsprosesser, sørge for optimal ressursutnyttelse og redusere kostnader. Slik sikrer vi at vi alltid har internasjonal konkurransekraft. En forutsetning for å oppnå dette er en sømløs tilgang på detaljert, oppdatert og pålitelig informasjon fra hele verdikjeden vår. Oppgradering av dagens løsning til IFS Cloud vil derfor være med på bygge fundamentet for morgendagens Moelven, sier Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier ASA

Oppgraderingen til IFS Cloud rulles ut til Moelvens 41 operative enheter over hele Norge, Sverige og Danmark, hvorav 34 av disse er produksjonssteder. Løsningen skal støtte logistikk, økonomi-, produksjon-, lager- og vedlikeholdsfunksjoner for det skandinaviske tremekaniske konsernet.

Gjennom bruk av IFS Cloud vil Moelven kunne levere mer strømlinjeformede prosesser og oppnå driftseffektivitet over hele linjen. Mer spesifikt vil IFS Cloud hjelpe Moelven med å legge til rette for sømløse kundebestillinger, slik at organisasjonen mer nøyaktig kan sikre at riktige produkter sendes i riktige mengder til riktig destinasjon til rett tid.

forbedret operasjonell effektivitet

– Vi har jobbet med Moelven i snart 25 år, og har et sterkt tillitsbasert samarbeid. Vi har bygget en dyp forståelse over tid av både den skandinaviske tremekaniske industrien og Moelvens spesifikke operasjonelle behov. Vi ser frem til å hjelpe Moelven med å skalere og drifte med ytterligere forbedret operasjonell effektivitet, både i dag og langt inn i fremtiden, sier Glenn Arnesen, Global VP i IFS

I tillegg til IFS Cloud har Moelven inngått avtale om IFS Customer Success, et rammeverk designet for å skape verdier og støtte kunder i deres livssyklus med IFS – med fokus på forvaltning og videreutvikling.  Moelven har også besluttet å ta i bruk IFS sine skytjenester.

– Etter mer enn 20 års samarbeid ser vi på IFS som en viktig samarbeidspartner til vårt operative team. De forstår vår strategiske visjon og deler vårt sterke fokus på styrket konkurransekraft gjennom stadige forbedringer og utvikling. Implementering av IFS Cloud blir et stort løft for forretningsprossene våre, og gjør oss i stand til å dra nytte av forbedret skalerbarhet og smidighet i våre operasjoner, avslutter Kristiansen

logo
Bjørn Laberg