ENØK

– Moderne teknologi kan raskt gjøre om bygg til nullutslippsbygninger

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Det grønne skiftet kan gi 141 millioner nye årsverk til byggebransjen. Det største jobbskapingspotensialet ligger i varmepumper til store bygg og energilagring i batterier. Dette spesielt i bygningstyper og regioner som opplever overskudd av solenergi.

Ifølge en undersøkelse som nylig har blitt gjennomført av Schneider Electric Sustainability Research Institute (SRI) og Boston University, kan overgangen til netto-nullutslippsbygg føre til mer enn 2 millioner nye arbeidsplasser globalt.

Den første i verden

Rapporten, med tittel «Building a Green Future: Examining the Job Creation Potential of Electricity, Heating, and Storage in Low-Carbon Buildings,» er den første i verden som så detaljert analyserer potensialet for jobbskaping knyttet til avkarbonisering av bygg.
Når det gjelder Norge ble potensialet for nye arbeidsplasser knyttet til energieffektivisering av boligmarkedet alene anslått for å ligge på rundt hele 45 000, ifølge en tidligere utgitt rapport fra NHO og LO.

– Det er tydelig at moderne teknologi er i stand til å raskt gjøre om bygg til nullutslippsbygninger. Det vi ofte ikke er klar over, er at en slik overgang kommer med betydelige samfunnsøkonomiske fordeler. Denne forskningen er nok et bevis på dette, forklarer Vincent Petit, Senior Vice President of Climate and Energy Transition Research hos Schneider Electric og leder av SRI.

– Sysselsetting er ofte et polariserende tema som er sentralt i overgangen til en netto null-økonomi. Det hersker usikkerhet rundt nye arbeidsmuligheter innen grønn energi. Denne studien avslører på en overbevisende måte at avkarbonisering kan bidra til å løse sosiale og økonomiske utfordringer og positivt forme klimapolitikken, sier Benjamin Sovacool, direktør, Boston University Institute for Global Sustainability og professor på Earth & Environment, College of Arts & Sciences.

Varmepumper og solenergi driver veksten

Den nye globale studien av Schneider Electric og Boston University tar for seg grønne sysselsettingsmuligheter som følge av anvendelsen av såkalte «lavkarbon-teknologier» i byggeprosjekter. Det dreier seg vel å merke om både rehabilitering og bygging av nye boliger, sykehus, hoteller, kontor-, detaljhandels- og undervisningsbygg. De nevnte teknologiene er alle lett tilgjengelige i dag og danner grunnlaget for elektrifiseringen og digitaliseringen av byggesektoren, som er avgjørende for å redusere klimagassutslipp på globalt plan.

Det største jobbskapingspotensialet ligger i varmepumper til store bygg og energilagring i batterier. Dette spesielt i bygningstyper og regioner som opplever overskudd av solenergi. Den største andelen årsverk kommer i dette tilfellet fra bygging og installasjon av varmepumper, solcellepaneler og batterier.

141 millioner årsverk. Størst potensial i Europa

Rapporten dekker Nord-Amerika, Europa og Asia. Dataene fokuserer spesifikt på potensialet rundt utplassering av solcellepaneler på tak, varmepumper og energilagringsbatterier for egenprodusert fornybar energi (prosumentmarkedet). Selv med konservative anslag, kan reisen til netto-nullutslippsbygg generere mer enn 141 millioner årsverk, ifølge undersøkelsen.
Potensialet for jobbskaping er avhengig av både region og type bygning. For boligbygg kan det skapes cirka 0,05 arbeidsplasser per bygg. For næringsbygg varierer det mellom 0,3 og 4,7 arbeidsplasser per bygg.

Europa ser for seg en betydelig etablering av nye arbeidsplasser, spesielt i flere store land. Frankrike kan potensielt generere 295 000 arbeidsplasser, tett fulgt av Tyskland med 257 000 arbeidsplasser, Italia med 252 000 arbeidsplasser, Storbritannia med 247 000 arbeidsplasser, Spania med 212 000 arbeidsplasser og Nederland med 66 000 arbeidsplasser.

Studiens estimater vil bli fullt ut realisert over tid i forbindelse med oppnåelsen av de globale netto nullutslippsmålene for år 2050. Det antas som rimelig å forvente 100 prosent renovering av kvalifiserte bygg innen denne tidsrammen.

logo
Bjørn Laberg