Aktuelt

Modell trenger nytt hjem

For ett år siden bygde LavKarbonBygg AS, med støtte fra Zinc, FutureBuilt og Klimasats, en modell som demonstrerer bruken av en rekke lavutslippsmaterialer. I ett års tid har installasjonen stått på utstilling på kontorene til Dark/Zinc i Oslo. Nå trenger den et nytt hjem, så flere kan bli kjent med materialene og produktene

Modellen demonstrerer en rekke ulike løsninger for plater, puss og isolasjon. Mange av produktene er basert på ettårige vekster, mens andre er framstilt av restmaterialer. Det er også brukt flere leirebaserte løsninger, både i form av plater og puss. Fellesnevneren er at dette er materialer og produkter som er lite brukt i Norge, men som kan ha et stort potensial.

De fleste materialene er nærmere beskrevet på LavKarbonbygg.no 

Ta kontakt dersom du ønsker å stille ut modellen i dine lokaler. Håpet er å finne et egnet sted som er sentralt beliggende og offentlig tilgjengelig, men alle forslag mottas med takk.

Modellen måler 2 x 1 x 2,5 meter og kan ses på Skøyen. LavKarbonBygg tilbyr hjelp til demontering, oppstilling og eventuelt tilpasning.

KILDE: Futurebuilt

logo
Bjørn Laberg