Infrastruktur

Mer penger ga ny asfalt på E6 i Saltdal

Bildet: E6 ved Røkland i Øvre Saltdal har fått ny asfalt før vinteren. Foto: Kristoffer Olofsson / Statens vegvesen.

I årets reviderte nasjonalbudsjett kom det en ekstra bevilgning til vegvedlikehold. Blant annet har det blitt 20 kilometer ny asfalt på E6 i Saltdal.

Den nye asfalten er blitt godt mottatt både av lokalbefolkningen og de som kjører tungtransport over Saltfjellet. Vi må helt tilbake til 90-tallet da Statens vegvesen sist la et standard slitelag med asfalt på denne vegstrekninga. De siste ti årene har E6 i Saltdal fått et tynt dekke med ny asfalt to ganger. Dette dekket var ikke egnet til å forsterke midtoppmerkingen med et felt som gjør at bilen rister når hjulene passerer midtlinjen på vegen.

– Arbeidet er ferdig, med unntak av forsterket midtoppmerking med romlefelt. Vinteren er kommet, noe som gir utfordringer knyttet til vegmerking. Vi venter derfor til våren med fresing av romlefelt og ny merking, sier kontrollingeniør Kristoffer Olofsson i Statens vegvesen.

Når arbeidet er helt ferdig i 2024 blir det enda tryggere å kjøre på de nyasfalterte strekningene på E6 i Saltdal i Nordland. Det har gått med 16 235 tonn asfalt til 20 kilometer europaveg. Total kostnad for arbeidet er i underkant av 34 millioner kroner.

Disse strekningene har fått ny asfalt

StrekningLengde (meter)
Nordnes – Medby15521
Bleiknes – Nordnes2401
Langånes1912
Osbrua Sør259
Totalt20093
logo
Bjørn Laberg