Utdanning

Mener Kunnskapsdepartementet skaper usikkerhet rundt finansieringen av WorldSkills Norway

Bildet: Daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad (t.h.) i møte med statsminister Jonas Gahr Støre under Yrkes-NM 2022 i Kristiansand. Foto: WorldSkills Norway

Stortingsrepresentant Marget Hagerup (H) har nylig rettet søkelyset mot den usikre finansieringen av WorldSkills Norway ved å stille et direkte spørsmål til Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (A). Hagerups hovedspørsmål var: «Vil statsråden sikre fortsatt finansiell støtte til WorldSkills, og vurdere å øremerke midlene slik at Skole-NM kan gjennomføres i 2024?»

Fra og med 2024 oppretter Kunnskapsdepartementet en søknadsbasert tilskuddsordning, som er på høring frem til 15. oktober. På nåværende tidspunkt er det uklart om WorldSkills Norways aktiviteter vil komme inn under kriteriene i den nye tilskuddsordningen, noe som skaper stor usikkerhet for fremtidige arrangementer.

Les også: – WorldSkills Norway er ikke en frivillig organisasjon 

Kunnskapsministeren: – Klart innenfor formålet

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har svart ved å referere til en nylig høringsrunde angående en ny finansieringsordning:

– Vi sikter mot å fastsette den nye ordningen og kunngjøre midlene til høsten. Dette vil sørge for at beslutninger om støtte kan tas før ordningen trer i kraft 1. juli 2024. WorldSkills Norway passer godt inn under målene med denne nye ordningen, som blant annet vil styrke praktisk læring og yrkesfaglig interesse.

– Kunnskapsdepartementet har merket seg at WorldSkills Norway er negative til omleggingen av grunntilskuddet til en søknadsbasert ordning, og at dette begrunnes med at organisasjonen ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Det er mange lignende organisasjoner som er medlem av frivillighetsregisteret, og det er etter det departementet kjenner til ingen grunn til at ikke også WorldSkills kan registrere seg, sier Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

– Jeg er for øvrig enig i at WorldSkills Norways aktiviteter, som skole-NM, er viktige bidrag til motivasjon og mestringsglede i fag- og yrkesopplæringen. Jeg mener det skal være mulig å finne løsninger for videre finansiering av organisasjonens aktiviteter selv om grunntilskuddet legges om til en søknadsbasert ordning fra høsten 2024, sier hun videre.

Daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway oppsummerer kunnskapsministerens svar i tre punkter:

1. Det er usikkert om WorldSkills Norway kan registreres i Frivillighetsregisteret

– Vi leser hva kunnskapsministeren svarer, men vår vurdering er at det er stor usikkerhet om WorldSkills Norway vil kvalifisere for den nye ordningen så lenge vi ikke er en organisasjon som er basert på frivillighet. Vi har vært tydelige på dette i vårt høringssvar opp mot den nye ordningen, så får vi se videre hva som skjer.

2. Ingen vei utenom å avlyse Skole-NM 2024

– Vi har fått tilsagn om støtte for første halvår 2024, men hva det blir for resten av året er fortsatt usikker. Den foreslåtte overgangen til en søknadsbasert ordning gir oss utfordringer opp mot Skole-NM i april 2024.  Skole-NM krever en tidlig start i planleggingen, nesten et år i forveien. Uten klare garantier for finansiering, risikerer vi å ta på oss store økonomiske byrder uten sikkerhet. For oss er det derfor ingen annen mulighet enn å avlyse dette arrangementet, spesielt med tanke på timingen midt i budsjettåret.

3. WorldSkills Norway kan ikke opprettholde alle aktiviteter med 4 millioner i statsstøtte

– WorldSkills Norway arrangerer ikke bare årlig et Skole-NM for elever i den videregående skole. Vi arrangerer også Yrkes-NM for lærlinger og unge fagarbeidere. På toppen av dette har vi også ansvaret for det norske Yrkeslandslaget som deltar i Yrkes-EM og Yrkes-VM. Vi har i lengre tid gjort Kunnskapsdepartementet oppmerksom på at vi ikke klarer å løse vårt oppdrag med dagens støtte. Nå har vi kun fått tilsagn om halvparten av dette for 2024, og med stor usikkerhet om hvor mye mer vi kan få, sier Valstad.

Søker støtte hos privat næringsliv gjennom sponsorprogram

– Vårt arbeid spiller en kritisk rolle i å fremme yrkesutdanning i Norge, og vi trenger trygghet i finansieringen for å kunne planlegge og gjennomføre våre aktiviteter, mener han.

– Vi jobber målrettet med å søke om økonomisk støtte fra næringslivet gjennom sponsorprogrammet til WorldSkills Norway, men vi er uansett avhengig av fortsatt solid støtte fra staten for å kunne fylle oppdraget. WorldSkills Norway er en del av en internasjonal WorldSkills-organisasjon, hvor medlemskapet forutsetter at man har støtte fra landets myndigheter. Vi ser at våre nordiske søsterorganisasjoner i både Danmark og Sverige får betydelig økonomisk støtte fra staten, og vi håper på tilsvarende støtte fra norske myndigheter, avslutter Valstad. 

Hvem er WorldSkills Norway:

logo
Bjørn Laberg