Aktuelle prosjekter

Martin M. Bakken AS vant prestisjeprosjekt

Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde

Det er nå klart at det er elverumsfirmaet Martin M. Bakken AS som skal bygge Regionalt historiesenter for Anno museum på Domkirkeodden.

Kontrakten ble nylig signert av adm.dir. i Anno museum, Sven Inge Sunde og daglig leder Øyvind Nordal i Martin M. Bakken. Kontraktsverdien er på 220 millioner kroner. Martin M. Bakken, som blant annet også har bygget Hamar kulturhus, vant anbudet i konkurranse med tre andre entreprenører. Kontraktsforholdet er en såkalt totalentreprise. Klargjøring av byggeplassen, inkludert rivearbeider, vil starte i mai, og grunnarbeidene er planlagt med oppstart i juli. 31. oktober 2025 skal det ferdige bygget overleveres til Anno.

Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde

– Prestisjeprosjekt

Deretter starter arbeidet med å fylle bygget med innhold. I byggeperioden vil arbeidet pågå for fullt med prosjektering av utstillinger i to etasjer, utvikling av tjenestetilbud, etablere ny organisering for nye oppgaver, og ikke minst skal det flyttes ni kilometer med arkivmateriale fra Statsarkivets nåværende lokaler i Hamar sentrum.

– Vi er veldig glade for at vi skal få bygge Regionalt historiesenter. Dette er et prestisjeprosjekt, og veldig spennede, sier Even Antonsen, prosjektleder i Martin M. Bakken. Daglig leder Øyvind Nordal legger til:

– Dette vil være vårt største prosjekt framover.

Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde

– Vi ser fram til å komme i gang med byggingen, og ikke minst ser vi fram til å ønske publikum velkommen i 2026. Den nasjonale verdien av prosjektet er stor, og det er mange som følger med på det vi gjør, sier Sven Inge Sunde.

Danske arkitekter

«En svevende overdekning, et shelter over landskapet.» Slik beskrev arkitektene Kasper Lorentzen og Kristian Langkilde sitt vinnerutkast til nytt museumsbygg på Domkirkeodden, «Shelter», da de vant arkitektkonkurransen i 2021. Da Anno innledet samarbeid med Arkivverket ble prosjektet utvidet til å bli et regionalt historiesenter, og de danske arkitektene tegnet til de økte arealene dette krevde.

Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde

Det regionale historiesenteret blir det første i sitt slag og er et nasjonalt pilotprosjekt, der Anno museum samarbeider med Arkivverket. Museum og arkiv samles til én felles inngang til kulturarven, som setter ulike typer kulturarvmateriale inn i en større sammenheng, øker formidlingen, bedrer tilgjengelighet, og sikrer lokal og regional stolthet og anvendelse av viktig historisk materiale. Senteret skal bli en arena for teknologiutvikling, og bidra til økt forskning og faglig dialog.

Kontrakten er signert og adm.dir. i Anno museum, Sven Inge Sunde (t.v.) og daglig leder i Martin M. Bakken AS, Øyvind Nordal, er enige om å bygge Regionalt historiesenter på Domkirkeodden i Hamar. (Foto: Jonathan Hagaløkken/Anno)

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg