Nytt om navn

Marius Aarset blir ny driftsdirektør i HRP

Marius Aarset

Marius Aarset er ansatt som ny driftsdirektør (COO) i HRP. Aarset vil få et overordnet ansvar for utvikling av selskapet knyttet til kommersiell drift og kvalitet. Han vil også være stedfortreder for administrerende direktør.

– Aarset har en erfaringsbase som vil passe godt for den veien vi skal bygge videre på HRPs allerede brede kompetanse inne by- og samfunnsutvikling, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick.

Aarset er i dag leder for HRP sitt fagområde miljø og bærekraft, et ansvar han fortsatt beholder og et fagområde han brenner for. Dette styrker HRP sin oppmerksomhet rundt denne delen av selskapets strategi, både som et sentralt satsningsområde og utvikling regionalt.

– Jeg er engasjert i å videreutvikle vår posisjon i markedet basert på visjonen om perfekt bruk av samfunnets ressurser. Vår samfunnsoppgave og rolle utvikler seg i tråd med at vi selv får stadig bredere kompetanse. På under 30 år skal vi bli et nullutslippssamfunn. Skal vi nå dit, må vi være klar over at hver beslutning vi tar i dag endrer fremtiden. Derfor er mine oppgaver både å sikre at vi leverer det vi sier og å sikre at vi utvikler oss i tråd med våre strategier, sier Aarset.

Marius Aarset er utdannet innen bedriftsøkonomi og energi- og miljøingeniør. Han kom til HRP fra stillingen som teknisk sjef konsern i ASKO. Han har ledet og utviklet store og komplekse prosjekter innen energi, miljø og bærekraft fra tidligfase til gjennomføring av avslutning.

Om HRP:

HRP er en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner. Dette samtidig som bedriften samarbeider tett med flere norske eiendomsutviklere og entreprenører. HRP har i dag et svært bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø, sammensatt av ingeniører, samfunnsøkonomer, bygningsøkonomer, grunnerververe, miljørådgivere, jurister, sikkerhetsrådgivere, arkitekter og planleggere. HRP har hovedkontor i Bjørvika i Oslo – og regionskontorer i hele Norge. 

logo
Bjørn Laberg