Nyheter

Manko på sveisere – utvikler 50 meter høy sveiserobot

Bildet: De fremtidige gigantiske vindturbinene stiger mer enn 250 meter opp i luften, og vingene er godt 100 meter lange. En enkelt av dem kan produsere strøm til opptil 20 000 husstander i løpet av et år. Foto: Bladt Industries

DANMARK: Antall havvindmøller vil øke betydelig de neste årene, men det er for få hender til å utføre sveisearbeidet. Nå bevilges det vel 13 millioner kroner til utvikling av en mobil robotkran, som også skal kunne brukes i byggebransjen.

I fjor bestemte Danmark, Nederland, Belgia og Tyskland at innen 2050 skal minst 10.000 av de største vindturbinene settes opp i Nordsjøen. Men konvensjonelle havvindmøller skal stå på fundament på havbunnen, og når etterspørselen etter turbinene øker, må flere og stadig større fundamenter bygges.

– kommer ikke helt i mål uten automatisering

Utviklingen kan imidlertid bli utfordret av mangelen på sveisere. Derfor vil forskere ved SDU i samarbeid med Inrotech, som lager sveiseroboter, og Bladt Industries, som lager fundamenter for havvindmøller, utvikle en ny type robot. Den vil kunne foreta sveising i 15, 20 – og kanskje til og med opp til 50 meters høyde, melder dagensbyggeri.dk

– Vi synes det er vanskelig å få nok kvalifisert arbeidskraft, og derfor må vi automatisere så mye vi kan. Det vil fortsatt være behov for dyktige smeder og sveisere i fremtiden, men vi kommer ikke helt i mål uten automatisering, sier Nis Hansen, ledende sveiseingeniør i Bladt Industries.

Bra for det grønne SKIFTET

Ved Center for Storstrukturproduksjon (LSP) ved Syddansk Universitet har forskningsprosjektet nå fått et tilskudd på 13,3 millioner danske kroner fra Energistyrelsens utviklingspulje, EUDP. Dette til å utvikle den mobile robotkranen, som skal kunne gjøre produksjonen av vindturbinfundamenter både raskere og billigere. Dermed kan den også bli en viktig brikke i den grønne omstillingen.

rich-media-1Bildet: Det er en massiv mangel på sveisere til å produsere fundamenter til havvindmøller. Løsningen kan være å automatisere produksjonen. Foto: Bladt Industries.

– I den grønne energiomstillingen haster det med å redusere tiden fra prosjektidé til produksjon og igangsetting av den enorme oppskaleringen som skal til for å nå målet om klima- og energisatsingen, sier Hans Jørgen Brodersen fra Energy Cluster. Danmark.

Energy Cluster Denmark er involvert i prosjektet som en klyngeorganisasjon for energisektoren, akkurat som Odense Robotics er for robotindustrien.

– Hvis vi lykkes med å utvikle og ta i bruk store automatiserte mobile robotløsninger med multiverktøy som kan presisjonssveise og montere megastrukturer som vindturbintårn, fundamenter og de store energianleggene, kan vi bedre takle både oppskaleringen og tidshorisonten vi jobber mot, sier Hans Jørgen Brodersen.

Kan brukes i byggebransjen

Roboten vil derfor bestå av en mobil plattform i bunnen. På toppen av den kommer en kran. Og på toppen av kranen sitter en robotarm med et sveiseverktøy. På denne måten er det tre bevegelige deler som kan kompensere for både egne bevegelser og bevegelser i stålkonstruksjonene. Professor Christian Schlette fra SDU forteller at det allerede finnes sveiseroboter som kan sveise store konstruksjoner høyt over bakken. Men det er flere utfordringer med de eksisterende teknologiene, vurderer han:

– De eksisterende løsningene må være veldig store og derfor også dyre. For eksempel plasseres sveiseverktøy på portalkraner eller på løftetårn. Ofte er de også laget spesielt for én type produkt eller oppgave, og de er festet på et bestemt sted. Plattformen vår vil være mobil og kan brukes flere forskjellige steder.

rich-media-2Bildet: Grov skisse av roboten. Illustrasjon: Inrotech

Roboten vil imidlertid også kunne brukes til mye annet enn sveising:

– Du kan sette alle mulige andre verktøy på den og for eksempel bruke den til å male, slipe eller kutte, ikke bare i energisektoren, men også i byggebransjen, sier Christian Schlette.

Målet er at roboten skal være ferdig og klar til bruk når forskningsprosjektet er ferdig om 3,5 år.

(KILDE: Dagens Byggeri)

logo
Bjørn Laberg