Nyheter

– Mange har etablert utleieenheter uten å søke kommunen om tillatelse

Illustrasjonsbilde: Getty Images

I høst har 63 kommuner deltatt i en tilsynskampanje for å avdekke ulovlige hybler og utleieboliger. Mange melder blant annet om ulovlig bruk av kjellere og manglende rømningsveier.

– En romslig kjeller kan danne utgangspunkt for en god bolig, men da må du søke kommunen først. Det er noen kriterier som skal være på plass for at kjelleren kan brukes, som lysinnslipp, godt inneklima og sikre rømningsveier, sier Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet.

Flere av kommunene som deltok i kampanjen har meldt resultatene sine inn til Direktoratet for byggkvalitet. Noen problemstillinger går ofte igjen. Eksempelvis er det flere steder etablert egne boenheter uten at det er søkt om tillatelse. Mange melder også om at kjellerarealer er ulovlig tatt i bruk til oppholdsrom og at rømningsvinduene ikke oppfyller minstekravene i regelverket.

Trygge og gode boforhold for alle

Direktoratet for byggkvalitet inviterte alle landets kommuner med på tilsynskampanjen. Kommuner fra Vardø i nord til Kristiansand i sør har ført tilsyn med leiligheter og hybler, og undersøkt om disse er lovlig tatt i bruk.

Kommunene var avhengig av tips fra publikum, og mange privatpersoner har meldt fra. Det er avdekket avvik i 145 av tilsynene som til nå er gjennomført som følge av kampanjen.

– Kommunene har gjort en veldig god innsats. Vi har også fått nyttige tilbakemeldinger fra kommunene om hvordan vi kan gjøre det enklere for dem å føre tilsyn. Dette er særlig viktig nå som mange merker et stort press på utleiemarkedet, sier Horne. 

Flere flyktninger må bosettes

Krigen i Ukraina har ført til at stadig flere flyktninger skal bosettes i norske kommuner.

– Vi har nå en situasjon der behovet for utleieboliger er større enn vanlig, samtidig som det bygges mindre. Det betyr ikke at vi kan gå på akkord med sikkerhet. Jeg håper denne kampanjen har vært til inspirasjon for kommunene og at de vil fortsette å bruke tilsyn som et virkemiddel for å sikre trygge og gode boforhold for alle, avslutter Horne.

logo
Bjørn Laberg