Nytt om navn

Lett-Tak Systemer og Inotek samarbeider om vedlikeholdsavtale på tak

Illustrasjonsbilde: Foto: Lett-Tak Systemer

Håndverksbedriften Lett-Tak Systemer og teknologibedriften Inotek har inngått samarbeid for å tilby en innovativ vedlikeholdsavtale på tak. Gjennom kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne teknologi ønsker de å løse utfordringene eiendomsbransjen står overfor. 

Riktig vedlikehold og drift, kostnadskontroll og energiforvaltning er noen av utfordringene eiendomsbransjen står overfor. Gjennom et unikt samarbeid mellom Lett-Tak Systemers ekspertise innen takvedlikehold og Inoteks spesialisering innen energi- og tilstandskartlegging, vil de bidra til en enklere hverdag i bransjen.

Bildet: Fra venstre: Morten Øien, Tommy Nilsen, Fredrik Rist.
regelmessig takettersyn viktig

Morten Øien, service- og ettermarkedsansvarlig i Lett-Tak Systemer, forklarer at det kan føles krevende for byggforvaltere å sikre at bygningene er i god stand og fungerer optimalt, spesielt når det gjelder eldre eller komplekse bygninger.

– Å opprettholde bygningens kvalitet samtidig som kostnadene må holdes under kontroll, oppleves nok ofte som en utfordring. Nettopp derfor er regelmessig takettersyn så viktig. Dette gir en trygghet for å forhindre større skader på taket, samt de økonomiske konsekvensene dette kan medføre, sier Øien.

Eneste i Norge

I samarbeidet kartlegger og termograferer Inotek byggets klimaskjermer ved hjelp av drone, og identifiserer avvik og lekkasjer som påvirker energiforbruket og takets tilstand. Fredrik Rist, daglig leder i Inotek, påpeker at Inotek sannsynligvis er det eneste selskapet i Norge som analyserer og rapporterer feil og mangler ved klimaskjermen til et tak på denne måten.

– Den termografiske energi- og tilstandskartleggingen gir en rask og nøyaktig analyse av takets tilstand. Vi presenterer funn og avvik i en egen rapport, gir et anslag over eventuelle energitap, og anbefaler tiltak for utbedring av feil og mangler. Rapporten blir dermed et viktig støtte- og beslutningsgrunnlag for eiere, forvaltere og de som drifter bygget, forklarer han.

Sømløst og kostnadseffektivt

Basert på analysen og rapporten fra Inotek, utbedrer Lett-Tak eventuelle skader. Ved å dele sin fagekspertise vil Inotek og Lett-Tak Systemer tilby en sømløs og kostnadseffektiv løsning for vedlikehold og reparasjon. Serviceavtalene skal skreddersys etter kundenes behov og gi økonomisk forutsigbarhet.

Fokus på bærekraft

– Dette skal gi kundene trygghet og kontroll over sine eiendomsinvesteringer, samtidig som det vil bidra til å bevare eksisterende bygningsmasse og redusere miljøbelastningen. Begge selskapene har et tydelig fokus på sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger, og gjennom samarbeidet ønsker de å bidra til å redusere materiell- og ressursforbruket. Med godt vedlikehold av tak vil byggenes levetid forlenges, konfliktnivået i forsikringssaker dempes, og verdiene i regnskapene øke, forklarer Rist.

Tommy Nilsen, salgs- og markedssjef i Lett-tak Systemer, gleder seg til det nyskapende samarbeidet. «Vi deler samme visjon om å drive bransjen fremover med bærekraftige løsninger,» uttaler han fornøyd.

Om Lett-Tak Systemer AS:

Lett-Tak Systemer AS er en landsdekkende bedrift som konstruerer, produserer og installerer taksystemer skreddersydd etter kundens ønsker. Selskapet ble etablert i 1980, og omsetter for ca 300 MNOK. Takelementene produseres under høye miljøkrav, og er svært energivennlige i bruk. Både produksjon og hovedkontor ligger i Larvik, sør for Oslo. Link til hjemmeside: https://lett-tak.no/

Om Inotek:

Inotek er en teknologidrevet kompetansebedrift som utfører tjenester for profesjonelle og private innen energi- og tilstandskontroll av alle typer bygninger. Selskapet kartlegger og termograferer byggets klimaskjermer og identifiserer avvik og lekkasjer som innvirker på energiforbruket, driftsøkonomien og byggets tilstand. Selskapet ble etablert i 2022 i Stavern, og omsetter for ca 10MNOK i 2023. Link til hjemmeside: https://inotek.no/

logo
Bjørn Laberg