Jobb

Fornebubanen søker prosjekteringsleder BIM

Oslo kommune Fornebubanen bygger en utvidelse av t-banen fra Majorstuen til Fornebu. Banen består at seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i sin helhet skal gå under bakken. Kjennetegn ved dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur samt har et komplisert interessentbilde. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjektene i Norge i moderne tid.

I Fornebubanen er BIM det bærende informasjonselementet i vår prosjektgjennomføring. Vi ønsker å bidra til at bransjen utvikler seg i et digitalt perspektiv, herunder utvikle nye produkter og forbedring av prosesser, blant annet ved bruk av BIM og andre teknologiske verktøy.

I prosjektet stilles det strenge krav til tilgjengelighet av informasjon og en arbeidsform der tverrfaglig, integrert samhandling i sann tid skal etterstrebes så langt det teknisk lar seg gjøre. På denne måten skal kvalitet og effektivitet økes i prosjektering, bygging og FDV, med kostnadskontroll som et ønsket resultat.

Bruken av BIM og tilhørende prosesser har som hensikt å resultere i smartere bruk og deling av informasjon som en basis for bedre beslutningstaking i prosjektet. Informasjonen som genereres i prosjekteringsfasen skal bidra til mer effektive prosesser i bygge og driftsfasen, samt andre parallelle prosesser mot interessenter i prosjektet. Informasjon som genereres i byggefasen skal deles sømløst mellom prosjektets deltakere for verifikasjon av prosjekterte løsninger og for å kunne forvalte anlegget på en effektiv måte.

Arbeidsoppgaver, Prosjekteringsleder BIM:

Prosjekteringsleder-BIM vil ha hovedansvar for oppfølging av entreprenørens arbeid med BIM. Arbeidssted vil være delt på rigg og hovedkontoret.

Rollen vil også jobbe med utviklingsarbeid for kommende entrepriser i samarbeid med øvrige deler av byggherreorganisasjonen og rådgiver.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Arbeide med kompetanseheving innen BIM i byggherreorganisasjonen. Bistå byggeleder og kontrollingeniører med kvalitetssikring av prosjektert arbeidsgrunnlag
 • Lede arbeidsgrunnlagsmøter med entreprenøren
 • Følge opp prosjekterende sin plan for leveranse av arbeidsgrunnlag
 • Sørge for at entreprenøren benytter modellen for fremdriftsplanlegging av anleggsgjennomføring, at entreprenørens forslag til gjennomføring kommer rettidig og at rådgivere unngår omprosjektering
 • Utviklingsarbeid innen teknologi og metodikk for hvordan byggherren skal benytte BIM for å gjøre kontroll av byggearbeidet
 • Ansvarlig for knytning mellom BIM og kost
 • Endringsledelse og holdningsarbeid innen tegningsløs prosjektering
 • Jobbe med knytning mellom teknisk database og systematisk ferdigstillelse.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør/arkitekt eller tilsvarende med relevant fagkrets og praksis.
 • Erfaring innen bygg- og anleggsprosjekter og god forståelse for mekanismene i et byggeprosjekt
 • Høy kompetanse på BIM og lengre erfaring fra bruk av BIM i bygg- og anleggsprosjekter
 • God kjennskap til relevante krav og standarder.
 • Må kunne kommunisere godt på norsk.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Høyt engasjement innen utvikling av BIM og smarte arbeidsmetoder

Vi tilbyr

 • En jobb med spennende og krevende utfordringer i et samfunnsmessig interessant prosjekt
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timers uke inkludert lunsjpause.
 • Konkurransedyktige betingelser med lønn etter avtale
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter
  nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Stillingen er fast ansettelse i Oslo kommune, for tiden Fornebubanen.
 • Etter prosjektets ferdigstillelse vil den som ansettes ha rett til annen fast stilling i Oslo kommune.

Kontaktperson: Fagansvarlig BIM, Joakim Hjort, telefon 90 61 29 93

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å bygge fremtidens T-bane? Fornebubanen ble etablert i januar 2017 under byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune. Etaten har ansvaret for å realisere utbyggingen av Fornebubanen. Den nye T-banestrekningen skal gå fra Fornebu til Majorstuen, og banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken. Fornebubanen skal sørge for en raskere og mer effektiv kommunikasjon for beboere og næringsliv i Osloregionen. Fornebubanen har en styringsramme på ca. 27,6 milliarder og byggestart var i 2020. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.