Jobb

Er du en pådriver for HMS og Kvalitet? Siemens ønsker deg til deres prosjekter!

Vil du være med å skape fremtidens jernbane?

Søknadsfrist: 12.03.2023
Sted: Oslo
Tittel: HMSK Leder

Vi i Siemens har en visjon om en sikkerhetskultur som vil støtte vår ambisjon om høy prestasjon innen disiplinene HMS, kvalitet og bærekraft. I den forbindelse ser vi nå etter en engasjert HMSK Leder til vår virksomhet.

Vi tilbyr en jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø som preges av høy yrkesstolthet og stor faglig tyngde. Du vil å få varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter til å forme din egen hverdag. 

Dine nye utfordringer og ansvarsområder

I rollen som HMS/QA leder i Siemens Mobility fungerer du som rådgiver til vår ledelse, prosjektledere og det øvrige prosjektteamet gjeldende fagrelaterte problemstillinger. Du vil være en aktiv bidragsyter og pådriver for aktiviteter innenfor fagfeltet ditt. Dette innebærer bl.a. å utvikle kvalitets- og HMS-planer, gjennomføre risikovurderinger tilknyttet prosjektet, inkludert SJA, samt gjennomføre HMS-befaringer i samarbeid med våre kunder og underentreprenører. Videre vil du bidra til kontinuerlig forbedring og læring på tvers, med fokus på å utvikle sikkerhetskulturen og opprettholde fokus på HMS og kvalitet hos alle ansatte og leverandører. Som ansvarlig for kvalitet vil du aktivt jobbe med å definere og implementere kvalitetsplaner for de relevante prosjektene. Du vil være sentral i å ivareta en god dialog mellom Siemens ledelsen, verneombud, underentreprenørers og kundens representanter i alt som omfatter HMS og kvalitet i prosjektene.

Ettersom våre prosjekter strekker seg geografisk, vil noe reisevirksomhet i rollen påregnes.

Hvem er du?

Vi ser for oss at du er en åpen og engasjert person som brenner for ditt fagområde. Du er proaktiv med høy integritet, og trives med å manøvrere deg i et internasjonalt miljø, samt utfordre omgivelsene dine der du ser det nødvendig. 

Vi ser etter deg med kunnskap om risikobasert arbeid fra bygg- og anleggsbransjen samt Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften. Du har god kjennskap til relevante ISO-sertifiseringer og NS-standarder vedrørende ditt fagområde, og har erfaring med å anvende disse i praksis. 

Hva får du?

Den viktigste grunnen til å velge Siemens Mobility er at du lar deg engasjere. Siemens Mobility vil gi deg muligheten til å jobbe i et miljø med innovative løsninger og ny teknologi. Du vil være en del av et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø og bidra til en bærekraftig utvikling ved å delta i alt fra mindre til store prosjekter hvor moderne teknologi påvirker menneskers hverdag.

Søknadsinformasjon 

Jefferson Wells samarbeider med Siemens i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser på vegne av selskapet. Registrer din CV og søk på stillingen på www.jeffersonwells.no.  

Merk! Søknader behandles fortløpende, og stillingen kan bli besatt før annonsefrist. 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Jefferson Wells ved; 
Siri Aulund, mobil: +47 478 00 825 / [email protected]
Torstein Rønning, mobil: +47 954 75 117 / [email protected]

Om arbeidsgiveren

Siemens Mobility er et globalt selskap som leverer teknologi for transport i og mellom byer. Vi er ledende innen sømløse, bærekraftige, pålitelige og sikre transportløsninger. Vår kjernevirksomhet er rullende materiell (tog, trikk, t-bane), automatisering og elektrifisering av jernbanen, intelligente trafikksystemer, service og vedlikehold. Vi har sentralt høy grad av teknologiutvikling og innovasjon som igjen foredles og implementeres gjennom prosjekter. Hovedsatsningsområdene er digitalisering, automatisering og elektrifisering.

I Siemens Mobility AS er vi nå over 150 medarbeidere. Våre største nåværende prosjekter inkluderer ERTMS, som er Norges største offentlige digitaliseringsprosjekt, og CBTC som er oppgradering av Sporveiens signalsystem. Vi leverer også elektrifiseringsprosjekter til jernbane/metro som f.eks omformerstasjoner til Bane Nor og likeretterstasjoner til Sporveien.

De fleste prosjekter er samarbeidsprosjekter med hovedkontor i Tyskland og har felles prosjektadministrasjon.

Søk her!