Aktuelt

Lanserer næringsklynge for byggebransjen i Trøndelag

Bildet: Et samstemt team står bak initiativet. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS, Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, Birgitte Strøm Kahrs, plansjef Nyhavna Utvikling AS og Marthe Brækstad, prosjektutvikler Veidekke Bygg.

Denne uken signerte Nyhavna Utvikling en intensjonsavtale med Norconsult og Veidekke om å etablere en næringsklynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen (BAE-næringen) på Nyhavna i Trondheim. Prosjektet støttes av Trondheim kommune og Trondheim Havn.

Nyhavna Utvikling tilbyr en 350 000 m² stor test- og utviklingsarena for innovasjon og utvikling for BAE-bransjen over de neste 20-25 årene. Dette gir unike muligheter for BAE-bransjen til å utvikle nye teknologier og forretningsmodeller i stor skala.  

Plattform for nyskaping

Klyngen skal være en samspillsarena for bransje, forskning, utdanning og innovasjon, der kunnskap og erfaringer kan utveksles og videreutvikles på tvers av sektorer. Målet er å etablere Nyhavna som en innovasjons- og teknologihub for framtidas byutvikling.

– Vi inviterer alle relevante aktører til å ta del i samarbeidet, sier Erik Erlien, daglig leder i Nyhavna Utvikling. 

– Skal vi lykkes, er vi avhengig av at vi samler fagmiljøene og skaper synergier. Gjennom samarbeid med ledende aktører, og med støtte fra blant andre Trondheim kommune og Trondheim Havn, ønsker vi å bygge en plattform for innovasjon og nyskaping som vil ha nasjonal og internasjonal betydning sier Erlien. 

Ambisiøse planer

Denne uken ble det signert en intensjonsavtale mellom partene. Et sentralt punkt i avtalen er at Veidekke og Norconsult ønsker å gå inn i langsiktige leieavtaler på området. Dette er avgjørende for å sikre finansiering til å realisere det første byggetrinnet.

– Nyhavna gir Norconsult i Trondheim en spennende plattform for samarbeid, fortsatt vekst og innovasjon. Gjennom klyngesamarbeidet kan vi utnytte synergier og dele kunnskap på tvers av sektorer, noe som kan skape verdi for hele bransjen, sier Øyvind Wanderås, direktør i Norconsult Trondheim. 

Avtalen inneholder også en felles intensjon om å samarbeide om utvikling, prosjektering og gjennomføring av Transittkaia Sør. Nyhavna Utvikling står som byggherre, med Veidekke som entreprenør og Norconsult som rådgivere. 

– Vi i Veidekke tror klyngesamarbeidet på Nyhavna vil styrke regionens konkurransekraft og bli en drivkraft for hele bransjen. Beliggenheten er ideell, og samspillet med FoU- og bransjeaktører åpner mange muligheter, sier Torgeir Wiig, direktør i Veidekke Bygg Trøndelag. 

Kjærkomment initiativ

– Dette synes vi er ambisiøse og offensive planer og vi er glade for at det settes tydelig fart bak utbygging og utviklingen på Nyhavna. Det er svært viktig for hele byen at vi kommer godt i gang og Nyhavna skal, den dagen området er ferdig utviklet, være en bydel med et mangfold av aktører, aktiviteter og byliv. Som kommune kan vi legge til rette for å både forsterke og hente ut synergieffekter fra kunnskaps- og næringsklynger. Her skal det skapes vekst og nye arbeidsplasser, og da er initiativet fra byggebransjen kjærkomment, sier Byråd for Byutvikling Lars Viko Gaupset (MDG).  

– Sett fra et næring -og miljøperspektiv synes vi det er ekstra stas at det er byggebransjen selv som ønsker å sette et tydelig miljøavtrykk på Nyhavna. Dette er en bransje som er i en rivende grønn utvikling og vi håper at de arealene som skal realiseres på Nyhavna blir et utstillingsvindu for hele landet når det kommer til forsking, innovasjon og teknologiutvikling. At det er lokale og toneangivende aktører som forener krefter er flott, det håper vi har en magneteffekt på økosystemet rundt, slik at klyngen virkelig kan vokse seg stor og attraktiv. Dette er første av sitt slag i Midt-Norge, og selvsagt skal den få vokse opp midt i Teknologihovedstaden, sier Byråd for Miljø, næring og samferdsel, Line Fjørstad (MDG).

Klyngesamarbeidet vil blant annet utforske områder som digitalisering og teknologi, bærekraft (ESG), energi, arkitektur og nye forretnings- og gjennomføringsmodeller. Dette vil styrke Trondheim som en attraktiv by for investeringer og innovasjon i BAE-næringen. Ambisjonen er å få etablert klyngesamarbeidet iløpet av høsten 2024.

– Vi mener Nyhavna er en ideell plassering for en slik klynge. Vi har allerede gode innovasjonsaktører og en sterk klyngekultur på området, blant annet med Fremtidens Industri og havromsklyngen. Ved å etablere en klynge for BAE-næringa, legger vi til rette for nye næringer og teknologier som vil gjøre Trondheim bedre og større, sier Erik Erlien. 

Fakta om næringsklynger:

  • En næringsklynge er en geografisk konsentrasjon av bedrifter, leverandører, utdanningsinstitusjoner og forsknings- og utviklingsaktører (FoU) som samarbeider innenfor samme bransje. 
  • Næringsklynger stimulerer til innovasjon, utvikling og økonomisk vekst ved å fremme samarbeid og kunnskapsdeling. Bedriftene i klyngen får bedre tilgang til spesialisert kompetanse, ressurser og testfasiliteter.
  • I Norge støtter det nasjonale klyngeprogrammet, finansiert av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, utviklingen av næringsklynger gjennom finansiell støtte, rådgivning og nettverksbygging. Programmet hjelper klyngene med å oppnå sine mål om økt innovasjon og konkurranseevne på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
logo
Bjørn Laberg