Aktuelle prosjekter

Kronprinsessen la ned grunnsteinen til nytt Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Bildet: Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen bisto H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i arbeidet med å skuffe sand over grunnsteinen, som var trygt plassert i den provisoriske sandkassen.

Med solide spadetak til den historiske lyden av en lur, la H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit tirsdag ned grunnsteinen til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

– Dette er et av de viktigste byggeprosjektene i vår tid. I dag tar museet, som skal sikre og vise fram Norges viktigste kulturskatter, et betydelig skritt videre, sa Statsbyggs administrerende direktør, Harald V. Nikolaisen, da han ønsket de ca. 80 gjestene velkommen.

I det behagelige sommerværet på Bygdøy la kronprinsessen ned den symbolske grunnsteinen til det som vil bli verdens største og mest innholdsrike museum om vikingtiden. Her vil vikingskipene og resten av samlingene fra vikingtiden kunne presenteres på en sikrere og mer publikumsvennlig måte enn i dag.

Prosjektsjef Lars Christian Gomnæs i Statsbygg viste gjestene rundt.

Under seremonien holdt også pro-rektor Åsa Gornitzka ved Universitetet i Oslo, direktør for Vikingtidsmuseet Aud V. Tønnessen og forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel taler.

Etter grunnsteinsseremonien, som også inneholdt fanfarer på lur og bukkehorn i tillegg til sang av Bygdøys skolekor Stella Vitae, fikk mange av de fremmøtte en omvisning i den nye museumsdelen. Vikingtidsmuseet vil bestå av to deler der et stort nybygg kobles på dagens vikingskiphus. Arbeidene med råbygget til den nye delen er godt i gang, og for tiden jobbes det med utstillingsetasjene.

Bygdøys skolekor Stella Vitae underholdt gjestene.

Hva var det i grunnsteinen?

Høytidelige markeringer når man bygger et nytt bygg har lange tradisjoner. I romertiden hadde man seremonier for å blidgjøre gudene. I middeleladeren ble det et fast ritual å legge ned grunnsteiner.

I dag er ikke en grunnstein en stein, men et skrin, som fungerer som en tidskapsel. Her legger man gjenstander som sier noe om dem som skal bruke bygget og tiden da grunnstenen ble lagt ned.

Grunnsteinen er ikke en stein, men er skrin, som blant annet inneholder penger, suvenirer og en vibrasjonsmåler.

Grunnsteinen til Vikingtidsmuseet inneholder blant annet:

  • En hundrelapp med Gokstadskipet.
  • En 20-kroning fra 2007med Osebergskipet på.
  • En spatel brukt til utgraving av Gjellestadskipet 2021/2022 – den første utgravingen av et nytt vikingskip i Norge i nyere tid.
  • En vibrasjonsmåler brukt under byggeprosjektet for å trygge skip og sleder mot rystelser.
  • Tre små vikingfigurer i tinn, som er veldig populære suvenirer blant turistene.
  • Et lite album med svart-hvitt-bilder av da skipene ble lagret i et provisorisk skur i Universitetshagen og først fraktet på skinner ned til Vippetangen, deretter med lekter til Bygdøy.
  • En USB-minnepinne med informasjon om prosjektet, invitasjonen til grunnsteinsnedleggelse, deltakerlisten og en oppsummering av alt vi vet om vikingtiden i 2024.
Så langt er byggearbeidene kommet i dag… (Foto: Petter F. Schmedling)
logo
Bjørn Laberg