Aktuelt

Konkursøkning blant boligbyggere på hele 94 prosent

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Juli ble nok en tøff måned for selskaper som jobber med oppføring av bygninger. Konkurskurven i denne bransjen er betydelig brattere enn den generelle utviklingen, som viser en jevn økning i konkurser.

206 norske aksjeselskaper gikk konkurs i juli, en økning på 13% sammenlignet med fjorårets 182. Dermed fortsetter trenden fra andre kvartal, med konkurstall som ligger tett opp mot nivåene fra 2020 – men fremdeles noe lavere enn før koronapandemien.

– Disse tallene er helt som forventet. Vi ser en generell konkursøkning, på linje med det vi har sett de foregående månedene, men med et særlig trykk på enkelte bransjer, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

94% konkursøkning

Nok en gang ser vi en betydelig økning i de tradisjonelle konkursbransjene. I serveringsbransjen økte antallet konkurser med 33% sammenlignet med juli i fjor. Detaljhandelen hadde en økning 25%, og i agentur- og engroshandel steg konkurstallene med hele 50%.

Det er likevel én bransjekode som skiller seg klart ut: Oppføring av bygninger hadde en konkursøkning på hele 94% i juli, med 35 konkurser mot fjorårets 18. Det var også her tre av månedens fire største konkurser kom: Lierhus AS (271 mill. i omsetning i 2021), Jadarhus AS (199 mill. i omsetning i 2021) og Akrobygg AS (146 mill. i omsetning i 2022).

– Hvis man lytter til det som blir sagt om boligmarkedet er det lite overraskende at stadig flere boligbyggere nå sliter. Det har vært slitasje i bransjen lenge, og nå ser vi resultatene av dette, og problemene det medfører, sier Fjærestad.

– Dessverre ser vi heller ingen tegn på forbedring, og vi må nok forvente flere konkurser innen dette segmentet også utover høsten, tilføyer han.

Skillet mellom oppføring av bygninger og spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet var også tydelig i juli. 22 konkurser i sistnevnte kategori er nøyaktig samme antall som i fjor, og denne skiller seg dermed fra de øvrige konkursbransjene.

Sliter med høye kostnader

I rapporten Credit Quarterly for annet kvartal påpekte vi en stigende konkurstrend blant produksjonsbedrifter.

Denne tendensen ser vi også i juli, med to markante konkurser i selskapene Grovfjord Mek. Verksted og Helgeland Betong. Førstnevnte viser blant annet til høye materialkostnader og lav kronekurs som medvirkende årsaker til begjæringen om oppbud.

En annen bransje som har fått oppmerksomhet i mediene er bilbransjen, hvor også mange nå sliter. I juli gikk seks selskaper i bransjekategorien “Handel med og reparasjon av motorvogner” konkurs, deriblant selskapet Exelbil, som spesialiserte seg på salg av brukte elbiler.

Størst økning i Agder

På fylkesbasis så vi et sprikende konkursbilde i juli. Antall konkurser økte i seks av landets elleve fylker, mens de øvrige fem hadde en nedgang.

Rogaland (+58%), Viken (+56%), Oslo (+27%), Trøndelag (+23%) og Troms og Finnmark (+10%) hadde alle en økning i antall konkurser. Størst økning så vi likevel i Agder, med 12 konkurser – en økning på 71% sammenlignet med fjorårets sju.

I motsatt ende av skalaen finner vi Innlandet fylke. 11 konkurser tilsvarer en nedgang på 39% sammenlignet med fjorårets 18. I tillegg hadde fylkene Vestland (-29%), Møre og Romsdal (-18%), Nordland (-10%) og Vestfold og Telemark (-7%) en nedgang i antall konkurser.

logo
Bjørn Laberg