Nyheter

Klokkerjordet skole i støpeskjeen

Bildet: Nå er også bygg E ved det ny skoleprosjektet i Holmestrand i ferd med å reise seg. Foto: WK Entreprenør

AKTUELLE PROSJEKTER: WK Entreprenør er på vegne av Holmestrand kommune i gang med byggingen av nye Klokkerjordet skole i Sande. Nå er det hektisk innspurt i prosjektet, som er planlagt overlevert til skolestart i år.

Prosjektet er designet og utviklet av L2 arkitekter og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter.

Illustrasjon: L2 arkitekter
varierte og solrike soner

Skoleanlegget er utformet som en «Trekløver» der barneskole, ungdomsskole og idrettshall er separate bygningsvolumer plassert rundt et felles allrom. Skolene er kompakt organisert over tre plan med spesialrom på bakkeplan og trinnarealer i hovedsak på plan 2 og 3. Anlegget er plassert sentralt på tomten med idrettshallen som en «rygg» mot fylkesveien, barneskole mot nordvest og ungdomsskole mot syd. Dette gir varierte og solrike soner for utendørs opphold rundt de to skolebyggene mot øst, syd og vest. Prosjektet er en del av en større sentrumsutvikling i Sande i Holmestrand kommune. I tillegg til skole skal det bygges butikk og større boligfelt.

Illustrasjon: L2 arkitekter

I disse dager jobber nærmere 80 personer på prosjektet, og det foregår arbeid på alle byggene. Bygg A og B ble i mars teknisk ferdig. Det vil si at alt av tekniske fag er ferdige. Rør, sprinkler, ventilasjon, elektrisk anlegg og det aller meste av tømrerarbeid er nå i mål i disse byggene.

Montering av lekeapparater og klargjøring for gummidekke er i full gang. Foto: WK Entreprenør
Kapasitet for 1038 elever

Det foretas testing av teknisk anlegg, og ferdigstillingen nærmer seg også for bygg C og D, samtidig som det jobbes utomhus. Byggingen av idrettshallen (Bygg E) er også ordentlig i gang, med forventet overtagelse til høsten.

De nye sentrumsskolene skal erstatte eksisterende Haga barneskole og Sande ungdomsskole. Barneskolen planlegges som en 3-parallell og ungdomsskolen som en 5-parallell med mulighet for 6 paralleller. Total kapasitet er 1038 elever. Skolen er dimensjonert for 90 pedagoger, 10 administrasjon/ledelse, 2 helsesykepleiere og 2 rådgivere i helseavdeling samt 2 i kulturskolen. Bygget har et totalt bruksareal på ca. 16 500 kvm BRA, hvorav ca. 14 000 kvm er oppvarmet areal.

I bygg A kan det snart snekres – av elevene. Foto: WK Entreprenør

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg