Byggeprosjekter

Klar for byggestart for historisk skoleprosjekt i Våler

Våler er en mellomstor kommune som ligger like øst for Moss i kommende Østfold fylke. Kommunen, som har ca. 6 000 innbyggere, er i betydelig vekst. Og det satses;

Onsdag 22.november kl. 12.00 markeres byggestart utenfor Kirkebygden skole. I kommunesenteret skal det i løpet av en toårsperiode bygges to nye skoler, nytt bibliotek, en idrettshall, en volleyballhall, ny 25m svømmehall – og tilliggende utenomhusanlegg. Det skal også sikres tilstrekkelig vann- og el-tilførsel til området. Den samlede investeringen er på nærmere 600 millioner kroner – i en kommune med årsomsetning på 540 millioner kroner.

– Største løftet i kommunens historie

– Størrelsen på prosjektet ble utløst av en brann i april 2021, der ungdomsskolen ble ødelagt. Når vi først ble nødt til å bygge nytt, la vi inn enda mer vi trengte, sier ordfører Reidar Kaabbel, som sammen med elevrådsrepresentanter fra barne- og ungdomsskolen skal ta det første gravetaket ved onsdagens markering.

Kommunedirektør Ivar Nævra gleder seg til å komme i gang.

– Dette er det største løftet i kommunens historie, og første reelle nye skolebygg etter 1969.

Framtidens skole

Våler ungdomsskole og Kirkebygden barneskole har i dag til sammen 490 elever. Elevprognosen i 2035 viser nærmere 600. Våler ungdomsskole blir helt ny og får kapasitet på 360 elever, og Kirkebygden barneskole skal utvides med arealer til en kapasitet tilsvarende 350 elever. I tillegg kommer idrettsanleggene og uteområdet. Det hele ligger på et historisk område der det bl.a. lå en middelalderkirke på 1100-tallet.

8 000 kvm med nybygg

– Dette er en krevende prosess for alle involverte. Vi skal bygge tre steder samtidig som barneskolen er i full drift i eksisterende skolebygg. Derfor legger vi ekstra vekt på sikkerhet for alle, og på god informasjon til elever, ansatte, foreldre, naboer og andre brukere av området. Det ligger i tillegg en barnehage fra før i området. Nye parkeringsområder er klargjort og skolebuss-rutene er midlertidig lagt om, sier Nævra.

Rask prosess

Kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak i desember 2022 om igangsettelse av prosjektet. Det er planlagt ferdigstillelse av barneskolen og idrettsanleggene våren 2025 og ungdomsskolen høsten 2025. Dette må sies å være en meget rask byggeprosess.

Løft for idretten

Idretten i kommunen får også et betydelig løft. Vålerhallen blir oppgradert, og like ved kommer det en ny volleyball, i realitetene en liten idrettshall. Og så en helt ny, moderne 25- meters svømmehall til beste både for elever, aktive svømmere og lokalbefolkningen.
– Klart det lokale idrettslaget Vansjø/Svinndal er fornøyd. Nå slipper de å reise ut av kommunen for å trene, det blir heller at naboene trekker hit, sier Nævra.

Informasjonsmøte på kvelden

Gjennom direkte dialog, nyhetsbrev og kommunens internettsider er det lagt vekt på god informasjon. Kl. 18. 00 på kvelden onsdag 22.november blir det åpent informasjonsmøte i Vålerhallen, der alle er velkomne – også til å stille spørsmål.

Hva skal området hete?

Det er også i igangsatt en egen navnekonkurranse. Fristen for gode forslag er 1.desember. Les mer om denne – og hele byggeprosjektet – på kommunens internettsider: www.valer.kommune.no.

Fakta om organisasjonen:

Byggherre, prosjekteier: Våler kommune (kommunedirektør Ivar Nævra)
Styringsgruppe: Kommunalsjef oppvekst og kultur Unn West og økonomisjef/sjef for Miljø og Teknikk Rolf Terje Hårberg.
Prosjektledelse, byggeledelse og koordinator for HMS: AL Høyer AS, Askim (prosjektleder Dag N. Kristiansen, byggeleder Jonas Grønnern, ass. prosjektleder Siri Bøe Søreng)
Totalentreprenør: Ruta AS, Trondheim (prosjektleder Jan Helge Kristiansen)
Prosjektering, forprosjekt: WSP Norge AS

logo
Bjørn Laberg