Aktuelt

Kan KI og BIM revolusjonere kartleggingen av ombruk i bygg?

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Ombrukskartlegging i bygg er myndighetspålagt og krever store ressurser ved tradisjonell kartlegging av objekter med ombrukspotensiale. Nå kan en mobil med LiDAR, KI og QR-koder med Digital Link fra GS1 starte denne prosesser meget effektivt.

– Vi ser stadig eksempler på nyttige løsninger med kunstig intelligens (KI) Nå tester SirkBIM-prosjektet i BIM Verdi en app for iPhone med LiDAR-sensor (iPhone PRO-utgaver) hvor kan du scanne et hvilket som helst rom, gjenstand eller bygning og få det konvertert til en IFC-modell. Bruker du i tillegg GS1s «Digital Link» kan du spekke modellen din med identifiserte objekter som er beriket med produktinformasjon skreddersydd det formålet den skal brukes til. For eksempel gjenbrukspotensial, manual for demontering eller en PDT, sier daglig leder Bård Krogshus i BIM Verdi i en pressemelding.

Velkjent teknologi brukt på ny måte

LIDAR er en optisk teknikk som brukes til hurtig måling av fysiske objekters posisjon. Ved å måle tidsforskjellen – eller endringene i bølgefasen mellom et utsendt lasersignal og det reflekterte signalet som kommer i retur – kan avstand og posisjon til et gitt objekt beregnes pinlig nøyaktig.

– Appen heter «Metaroom» og er skreddersydd for å gi deg muligheten til enkelt å scanne ethvert rom. Nøyaktig skalert og klar til bruk i de fleste CAD-programmer og plattformer bygd på IFC-standarden, sier CEO Martin Huber fra Amrax. Selskapet bak appen.

Amrax er et selskap som ble grunnlagt så sent som i april 2020, med nettopp det mål for øyet å utforske nye måter å digitalisere rom på.

– Det er behov for et verktøy som effektiviserer prosessen med ombrukskartlegging. Det gir lavere kostnader for kartleggingen noe som kan være utløsende for byggherre å bestille kartleggingen tidligere i prosessen. Blir materialene publisert tidlig nok på en åpen nettbasert markedsplass får neste prosjekt tid til å designe det inn og sjansen for ombruk øker, sier Sunniva Baarnes, leder av ReHub, en portal for leverandører og brukere av ombruksvarer fra bygg.

Bildet: Sunniva Baarnes, leder av ReHub

Nettleser-app med mange muligheter

For å få full nytte av appen er du imidlertid også avhengig av «Metaroom Studio» som er en nettleser-app. Studio fungerer som et enkelt og intuitivt CAD-verktøy som lar deg berike rom-modellene scannet ved hjelp av appen. I Studio kan du samarbeide, redigere og eksportere dine modeller av rom og bygninger, og synke dataene til ditt foretrukne CAD-verktøy.

– Aldri før har det vært så enkelt og kjapt å lage en digital modell av det bygde miljø. Du kan scanne og sammenføye akkurat som du vil. Vi har dessuten lagt oss i selen for å skape en arbeidsflyt fra scanning til eksport for bruk i ditt foretrukne BIM-verktøy, så intuitivt og enkelt som mulig. Med dette verktøyet er ikke høye priser på utstyr lenger noen hindring for å skape fullverdige digitale modeller, sier Huber.

Bildet: Martin Hüber, CEO i Amrax/Metaroom kommer til Oslo 8.2. for å vise ny versjon av Metaroom-appen

Den magiske «linken» SirkBIM-prosjektet har jobbet tett på Metaroom for å få de til å legge inn ny funksjonalitet som støtter digital ombrukskartlegging. Lesing av QR-koder med GS1s standard «Digital Link» er en av disse. Dessuten vil appen georeferere bygget fra punktet i første skann. Dette åpner for fleksibilitet og nyansert informasjon – for eksempel basert på rolle eller behov – ved å knytte velkjente identifikatorer som GTIN til internett. Identifikatorer blir med dette en inngangsport til rik og mangfoldig informasjon organisert i lag basert på preferanser og bruksområde.

Knytter digital info til fysiske objekter

Om noen skulle trenge detaljert informasjon om en gitt byggevare, kan man med sin smarttelefon og en app tilpasset rolle, behov og karakteristika, skanne en QR-kode inneholdende en «GS1 Digital Link Uniform Resource Identifier» (URI). Denne peker til en produktspesifikk nettside som kan inneholde alt fra miljødeklarasjoner, opprinnelse og sporbarhetsinformasjon, til anvendelsesområder og detaljerte manualer på alle verdens språk. Tilgang til ulik informasjon for ulike formål i ulike faser skjer i en ‘Resolver’ som er tilgjengelig som åpen kildekode.

Samme kode – ny informasjon

Når bygget en dag skal gjenbrukes kan den samme QR-koden sende deg til den samme produkt-spesifikke siden, men da kanskje med til mer informasjon tilpasset et gjenbruksperspektiv. For eksempel en oppskrift på hvordan objektet skal demonteres, beregnet levetid eller hvor det eventuelt kan repareres.

Revolusjon på gang? På seminaret den 8. februar, som blir arrangert i Oslo Kongressenter, sal D, Folkets Hus AS, Youngs gate, vil vi få se hvordan disse to teknologiene kan jobbe sammen og gjøre det langt enklere å både modellere rom og objekter, og samtidig ivareta de viktige dokumentasjonskravene som også hviler på gjenbruk av byggevarer, brukte møbler, tekniske installasjoner og andre objekter.

logo
Bjørn Laberg