Aktuelle prosjekter

JV Implenia Norge AS / Stangeland Maskin AS vinner Rogfast-kontrakt

Bildet: Tunnelinnslaget og anlegget på Kvitsøy. Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

To entreprenører konkurrerte om den siste store kontrakten E02 Kvitsøy på Rogfast. Kontrakten er en utførelsesentreprise tilsvarende de to tidligere store kontraktene, med prekvalifisering og forhandling, samt ivaretagelse av ytre miljø og klimagassutslipp.

Vinneren er den med lavest konkurransesum:

  • JV Implenia Norge AS/ Stangeland Maskin AS: Konkurransesum: kr 5 975 874 452
  • Skanska Norge AS: Konkurransesum: kr 6 155 398 695

Valgte å trekke seg

Entreprenørene som konkurrerte fikk fradrag i sine tilbudssummer ut fra følgende tildelingskriterier; organisering og nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget og fremdrift. NCC Norge AS valgte å trekke seg fra konkurransen etter prekvalifisering.

– De to gjenværende tilbyderne på Rogfast E02 har gjort en god jobb i utarbeidelse av tilbudene. Det er høy kvalitet på alt av det innleverte materialet, og det har vært gode og konstruktive forhandlinger. Jeg er godt fornøyd med prosessen tilknyttet anskaffelsen, sier prosjektsjef Oddvar Kaarmo.

Utfordrende og komplekst oppdrag

– Vi ser frem til et godt samarbeide med JV Implenia Norge AS/ Stangeland Maskin AS i hele kontraktsperioden som etter planen vil vare til og med 2030. Det er ett stort, utfordrende og komplekst oppdrag som entreprenøren har gode planer og forutsetninger for å gjennomføre, sier prosjektleder for E39 Rogfast på Kvitsøy, Sveinung Brude. 

Kontrakten med firma JV Implenia Norge AS / Stangeland Maskin AS er planlagt signert 11. juni 2024.

Arbeidene på Kvitsøy starter etter sommerferien og fortsetter der forrige entreprise sluttet omtrent 230 meter under havoverflaten. Kvitsøytunnelen er ferdig bygd ned til første rundkjøring med asfalt i 3500 meter lengde.

Toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter

E02 kontrakten fra Kvitsøy skal etter hvert møte både E03 kontrakten som bygges av JV Implenia Norge AS/ Stangeland Maskin AS fra sør fra Randaberg kommune, og E04 kontrakten som bygges av Skanska Norge AS fra nord fra Bokn kommune. Entreprisen er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter, og skal bygges både mot sør og nord fra Kvitsøy, og omfatter blant annet det kompliserte toplanskrysset inne i fjellet med rampene mot Kvitsøy.

Entreprisen omfatter omtrent 8,8 km toløpstunnel. Det skal også bygges to vertikale ventilasjonssjakter som er cirka 230 meter dype og 8,6 meter og 9,4 meter i diameter. Disse sammen med flere ventilasjonstunneler leder brukt luft ut den ene sjakten og frisk luft inn den andre sjakten. Entreprisen omfatter også 17 tekniske bygg, 154 nødstasjoner, 38 tverrforbindelser mellom løpene, fem pumpestasjoner m.m.

Det skal også bygges omtrent 1,6 kilometer veg i dagen, gang- og sykkelveier, og en bro på cirka 20 meter. Omtrent to millioner kubikkmeter av stein fra tunnelen skal fylles i to sjøfyllinger og den største sjøfyllingen blir til næringsareal på Kvitsøy.

logo
Bjørn Laberg