Aktuelle prosjekter

Inviterer til markedsdialog

Fredrikstad kommune ønsker å gjennomføre en markedsdialog for å kartlegge om det finnes relevante entreprenører og eiendomsutviklere som kan bidra til realiseringen av isarena-prosjektet «Arena Fredrikstad».

– Vi er åpne for nye ideer og løsninger, som kan få ned kostnadene i prosjektet. Føringer som legges til grunn er krav om to isflater, oppfyllelse av krav for eliteseriespill i ishockey og multifunksjonalitet, sier Arne Sekkelsten, ordfører i Fredrikstad kommune.

Markedsdialogen vil foregå i form av én-til-én-møter mellom 1. og 22. mars. Interessenter kan melde seg via Mercell-portalen.

Bakgrunn

Arena Fredrikstad er et prosjekt som har vært i utvikling gjennom en årrekke. Prosjektet er plassert på kommunens tomt på FMV-området (Fredrikstad mekaniske verksted) på Kråkerøy i Fredrikstad.

I desember 2022 fattet bystyret vedtak om realisering av prosjektkonseptet «Campus 2021». Konseptet var på omtrent 12 450 kvadratmeter, bestående av én isflate med tilhørende arealer fordelt på tre plan. I februar 2024 ble styrings- og kostnadsrammen for «Campus 2021» synliggjort i en sak til bystyret.

Bystyrets beslutning er at prosjektet skal fristilles fra tidligere vedtatt prosjektkonsept «Campus 2021». Øvrige føringer som legges til grunn for det videre arbeidet er krav om to isflater, oppfyllelse av krav for eliteseriespill i ishockey og multifunksjonalitet.

Det legges videre til grunn at utformingen av prosjektet foretas innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser, men med muligheter for justeringer/dispensasjoner dersom det er relevant for å bidra til kostnadsbesparelser. Dette inkluderer også bruk av arealer til kommersielle formål. Bakgrunnen for dette valget er at kostnadene vurderes å ha blitt for høye, og må reduseres vesentlig, for at prosjektet skal kunne realiseres.

Oppsummert er føringene for videre utvikling av prosjektet følgende:

Lokalisering på kommunens tomt på Værsteområdet (planområdet FMV1).

Bygget skal tilrettelegges for eliteseriespill i ishockey (sertifisering av ishaller i henhold til Norges ishockeyforbunds minimumskrav til eventarena B).

To isflater (publikumsarena og treningshall).

Muligheter for å ivareta multifunksjonalitet i omfang av at det skal kunne
gjennomføres andre typer eventer og arrangementer enn is-idrett i
publikumsarenaen. Eksempelvis andre idrettsarrangementer, konserter, messer og lignende.

Arealutforming som sikrer komplett spillemiddelberettiget tilskudd for kommunen.

Konseptuell utforming innenfor detaljreguleringsplanens (FMV1) bestemmelser, men med mulighet for å vurdere relevante justeringer/dispensasjoner.

For å kunne realisere Arena Fredrikstad åpnes det nå opp for å gjennomføre prosjektet i partnerskap med aktører som fatter interesse for å utvikle prosjektet innenfor de føringer som er listet opp ovenfor.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg