Nyheter

Investerer 34 millioner kroner i MoreScope AS

Bildet: F.v. Eivind Egeland Olsen (Nysnø), Sophie B. Jewett (MoreScope), Sheri Shamlou (MoreScope), Solveig E. Sundsdal (Nysnø), Jean Baptiste Curien (Nysnø) og Markus Øverli (MoreScope)

Nysnø Klimainvestering (Nysnø), SINTEF Venture VI, FinStart Nordic og eksisterende aksjonærer investerer til sammen 34 millioner kroner i det norske selskapet MoreScope AS.

MoreScope AS leverer en datadreven plattform som hjelper selskaper og investorer å kartlegge, forbedre og rapportere sine klimafotavtrykk. Selskapet har en bred kundebase innenfor energi, sjømat, industri og finans, og kan med ny kapital styrke sin posisjon og vekst i det nordiske markedet.

Kunstig intelligens for klima

MoreScope har utviklet en datadrevet plattform som forenkler klimautslippsestimering basert på utgifter og faktisk aktivitet. Selskapet har integrasjoner til flere regnskapsprogram og gir en automatisert estimering av klimagassutslipp. Estimeringen er basert på datagrunnlag fra den enkelte bedrift, som analyseres av algoritmer opprinnelig utviklet i SINTEF. MoreSope utvikler også en simulator for avkarbonisering, som vil bistå bedrifter med å kvantifisere omstillingsplaner.

Datadrevet klimarapportering

EUs direktiver for bærekraft, CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) og SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) strammer inn kravene til bærekraftsrapportering for bedrifter og investeringsfond. For investeringsfondene har reguleringen allerede tredd i kraft, og for flere selskaper vil dette gjelde allerede for regnskapsåret 2024.

– Det nye rammeverket, CSRD, vil gjøre det helt nødvendig for bedrifter å ha effektive, samt nøyaktige løsninger for å beregne sitt klimafotavtrykk. Reguleringene stiller blant annet krav til presise løsninger for rapportering og deling av utslippsinformasjon fra leverandørkjeden. Med MoreScopes bruk av teknologi og datadrevne metodikk, kan vi bistå bedrifter med å kartlegge, samt realisere omstilling og avkarbonisering, sier Sophie Bruusgaard Jewett, CEO i MoreScope.

Strategisk investering i bærekraft

MoreScope får inn solide investorer på eiersiden med god kunnskap om klima, bærekraft strategi og teknisk verdi.

– Vi er glade for å få med oss Nysnø, SINTEF Venture og FinStart på MoreScope-laget. Det er et tydelig signal om tillit til selskapet og potensialet i teknologien og metodikken vår. Investeringen vil akselerere utviklingen av programvaren vår og muliggjøre raskere vekst, sier Sophie Bruusgaard Jewett, CEO i MoreScope.

– MoreScope setter bedrifter i stand til å sette realistiske og målbare klimamål. De tilbyr nødvendige referansepunkter for å spore fremgang, som muliggjør raskere dekarbonisering og bidrar til å styre kapital mot grønne investeringer. Vi ser frem til å jobbe med selskapet og våre ko-investorer for å bidra til å fremme klokere klimabeslutninger, sier Solveig E. Sundsdal, Senior Associate i Nysnøs investeringsteam.

– Vår langsiktige forskning og utvikling innen dette fagområdet har gjort det mulig å lage et forskningsbasert og datadrevet verktøy for beslutningsstøtte og forbedringer i forhold til et selskaps klimafotavtrykk, og vi er veldig glade for å kunne kommersialisere dette gjennom MoreScope, sier Asle Jostein Hovda, investeringssjef i SINTEF TTO.

– FinStart Nordics mandat er å gjøre strategiske investeringer for teknologi og bærekraft. Som del av SpareBank 1 SR-Bank konsernet arbeider vi for å bidra til langsiktig og bærekraftig vekst i næringslivet. MoreScope bidrar til at bedrifter kan realisere og lykkes med noen av sine viktigste bærekraftsmål og nødvendige omstillinger. Vi ser frem til samarbeid med selskapet, og sammen bistå bedrifter til å lykkes med nødvendig omstilling, sier Vidar Aksland, CEO i Finstart Nordic AS.

– MoreScope er i rask vekst og har med denne kapitalutvidelsen sikret en enda sterkere eiergruppering og et finansielt fundament for en ambisiøs strategi, klar for utvidelse av plattformens tjenester samt videre vekst både nasjonalt og internasjonalt, sier MoreScope sin styreleder Einar Gamman.

Om MoreScope:

MoreScope er et plattformselskap som gjør det enklere og raskere enn noensinne å samle inn, analysere og kvantifisere klimadata. Selskapet gir bedrifter og investorer verktøyene de trenger for å forstå og redusere sitt karbonavtrykk og kvantifisere klimaeffekten. Selskapet ble etablert av EV Private Equity, Arkwright og Eviny Ventures i 2021 under navnet xIQ, og skiftet navn i 2023 da selskapet fusjonerte med programvareselskapet MoreScope som i 2022 var spunnet av fra SINTEF. Hovedkontoret til MoreScope er i Oslo. About us (morescope.com)

Om Nysnø Klimainvesteringer AS:

Nysnø Klimainvesteringer er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 5,4 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. www.nysnoinvest.no


Om SINTEF Venture VI:

SINTEF Venture VI er et såkornfond forvaltet av SINTEF TTO som investerer i spin-off bedrifter med teknologi fra SINTEF. Investorene i fondet i tillegg til SINTEF er KLP, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebank 1 SMN Invest, Reitan Kapital, Koteng Holding og Investinor.

Om FinStart Nordic:

Finstart Nordic ble etablert i 2018 av SpareBank 1 SR-Bank ASA, som den strategiske investeringsarmen innen fintech, teknologi og impact-selskaper. Investeringsfondet er tett integrert i konsernets arbeid med strategisk forretningsutvikling og innovasjon, med muligheter for samarbeid, partnerskap og distribusjonsmuligheter.

logo
Bjørn Laberg