Aktuelt

Introduserer en mer effektiv og bærekraftig metode i kampen mot skjeggkre

Foto: Freepik.com

Skjeggkre har lenge vært en kilde til bekymring, med dyre og utfordrende bekjempelsesprosesser som har ført til betydelige økonomiske konsekvenser. I en innsats for å takle dette problemet har PELIAS, i samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner og forsikringsselskaper i Norge, gjennom flere år arbeidet med å finne den optimale behandlingsmetodikken.

Den nyeste metoden, som involverer utlegging av åte for å bekjempe skjeggkre, har vist seg å gi vellykkede resultater. I begynnelsen involverte behandlingen ofte flere utlegginger av åten, men ny forskning viser nå at det er mulig å oppnå tilfredsstillende resultater med færre utlegg og forlenge tiden mellom behandlingene.

– Denne effektiviseringen gir ikke bare positive resultater i bekjempelsesprosessen, men også økonomiske og miljømessige fordeler. Redusert antall behandlinger betyr lavere kostnader for våre kunder, samtidig som det gir en miljøgevinst ved å minimere bruken av kjemikalier. Ved å tilby en mer effektiv behandlingsmetode ønsker PELIAS å levere ikke bare tilfredsstillende resultater for våre kunder, men også bidra til en positiv miljøpåvirkning, sier Trond Kristiansen, daglig leder i PELIAS.

– Det er viktig å være proaktive i skjeggkre-bekjempelsen. Tidlig innsats gir ikke bare muligheten for raskere vellykket behandling, men også bedre resultater på lang sikt, sier Kristiansen.

PELIAS oppfordrer alle berørte parter til å ta skjeggkre-problematikken på alvor og implementere tiltak tidlig for å sikre en mer effektiv, kostnadsbesparende og miljøvennlig bekjempelsesprosess.

logo
Bjørn Laberg