Nytt om navn

Inin Group kjøper 70 prosent av TW Gruppen AS

Bildet: TW Gruppen har investert omtrent 120 millioner kroner i et gjenvinningsanlegg for gravemasse på Disenå utenfor Oslo

Inin Group AS har blitt enig om hovedvilkårene i en avtale om å kjøpe 70 prosent av TW Gruppen AS.

TW Gruppen er en ledende spesialist innen miljøvennlig håndtering, transport og resirkulering av gravemasser. Med det planlagte oppkjøpet, vil Inin Group etablere massehåndtering og -resirkulering som en fjerde investeringsplattform.

TW Gruppen har investert omtrent 120 millioner kroner i et gjenvinningsanlegg for gravemasse på Disenå utenfor Oslo. Anlegget skal være i full drift i løpet av andre kvartal 2023. Resirkuleringsanlegget er et av kun to på Østlandet.
TW Gruppen har som mål å levere konsoliderte inntekter på 205 millioner kroner og driftsresultat på 36 millioner kroner i 2023, og forventer å øke dette til 270 millioner kroner i inntekter og driftsresultat på 65 millioner kroner i 2024.

– perfekt utgangspunkt for å kapitalisere

– I dag er Norge dårligst i klassen når det kommer til resirkulering og gjenbruk av gravemasser som sand, grus, leire, sement og stein. Norske myndigheter legger imidlertid stadig mer press på utviklere for å gjenbruke resirkulerte gravemasser, så vi forventer at dette markedet vil vokse betraktelig de neste tiårene. Med sitt toppmoderne anlegg for vasking og resirkulering av gravemasser på Disenå, og tilhørende infrastruktur i Osloregionen, har TW Gruppen et perfekt utgangspunkt for å kapitalisere på denne trenden, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group.

økende etterspørsel

Ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjenbruker Norge cirka 55 prosent av overskuddsmasser. I Nederland er tilsvarende tall 99,8 prosent.

– Det er økende etterspørsel etter gjenbruk av resirkulert masse, med kun én nåværende leverandør på Østlandet. Vi er nå i siste fase av idriftsettelsen av resirkuleringsanlegget vårt som leveres av CDE Group, som er den ledende leverandøren av resirkuleringsanlegg for gravemasser. Offentlig sektor vil i økende grad kreve gjenbruk av resirkulerte masser, og bygg- og anleggsnæringen må etterleve dette, sier Tom Wilhelmsen, administrerende direktør i TW Gruppen AS.

OM TW GRUPPEN:

Morselskapet TW Gruppen AS ble etablert i 2012 og består i dag av fire datterselskaper:

• Massebalanse Oslo AS: Mottakssted for gravemasser på Haraldrud I Oslo. Herfra transporteres forurensede masser til anlegget på Disenå for vasking og resirkulering (se punkt 2 under). Massebalanse Oslo selger også resirkulert masse til byggeprosjekter.

• Massebalanse Norge AS: Mottar, renser og resirkulerer gravemasser på Norges eneste innendørs renseanlegg på Disenå, cirka 60 kilometer nord-øst for Oslo. De resirkulerte, rene massene selges til gjenbruk i byggeprosjekter.

• Tom Wilhelmsen AS: Massetransportfirma med en bilpark på 33 lastebiler som gjennomgår et fornyingsprogram hvor dieseldrevne lastebiler erstattes med helelektriske lastebiler.

• TWI Eiendom AS: Eier landområdet og eiendommen til vaske- og gjenvinningsanlegget på Disenå.

Gjenvinningsanlegget på Resirkuleringsanlegget kjører nå første tester på 10 tonn daglig. Anlegget er i stand til å resirkulere og gjenbruke opptil 80 prosent av gravemassene som anlegget mottar. Anlegget har tillatelse til å produsere 350 000 tonn i året. For å sette dette i perspektiv: En lastebil med lastekapasitet på 10 kubikkmeter kan frakte omtrent 14 tonn med gravemasser, mens større elektriske vogntog kan frakte så mye tok har en batterikapasitet på 540KW.

Den endelige aksjekjøpsavtalen forventes å bli undertegnet i løpet av andre kvartal i 2023.

logo
Bjørn Laberg