Arkitektur

Ingeniørkunst bak Bodø2024 sitt spektakulære åpningsshow

Bildet: Studioet har introdusert ett arkitektonisk design som kombinerer moderne estetikk med Bodøs kulturelle og historiske arv. Illustrasjon: Bjørnådal Arkitektstudio

De så neppe for seg ekstremværet «Ingunn» og kastevinder på 40 sekundmeter, arkitektene som tegnet den utrolige scenekonstruksjonen med et 20 meter høyt ståltårn bygget på tre gigantiske flytebrygger av betong. Anledningen var åpningen av Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024, som skjedde 3. februar.

– Rambølls ingeniører har prosjektert scenen. Scenen er jo en midlertidig konstruksjon, men den er dimensjonert for full vindlast på samme nivå som permanente bygg. Den har tålt “Ingunn”, men vi har nok sjekket YR et par ganger mer enn vanlig, forteller avdelingsleder i Bygg Tommy Hurthi Steinkjer.

Inspirert av en otolitt

Scenen er tegnet av Bjørnådal Arkitektstudio, og utformingen av scenen er inspirert av otolitten, torskens unike ørestein. En otolitt kan, som trærnes årringer, fortelle hvor gammel torsken er, men også hvor den har vært og hvilke påvirkning den har vært utsatt fra av miljø og klima.

– Scenen er både vakker og spektakulær. Arbeidet er gjort sammen med arkitektene, representanter for Bodø2024 og det tyske selskapet Phase7, som sto for selve åpningsshowet, forteller prosjektleder i Rambøll, Øystein Flakk som har bidratt med konstruksjonssikkerhet fra skissefasen frem til ferdig utførelse av scenekonstruksjonen.

Bjørnådal Arkitektstudio og Rambøll har tidligere samarbeidet om byggingen av kunsttribunen ved Grønnåsen skole i Tromsø i 2022.
–De ville ha oss med igjen på dette prosjektet, og det er alltid hyggelig å bli involvert på bakgrunn av tidligere samarbeid, spesielt når det er dreier seg om litt spesielle prosjekter, smiler Øystein Flakk.

Samarbeid med lokale aktører

Rambøll har levert beregninger og detaljprosjektert verkstedsunderlag for det spiralformede ståltårnet som bærer scenekonstruksjonen, og vi har koordinert og samarbeidet godt med leverandørene av flytebrygga, stillas og tømrerarbeid. Fabrikasjon og montasje av ståltårnet er det et lokalt stålverksted i Bodø, Beko Industriverksted, som har utført, mens trekonstruksjonene er utført av Gunvald Johansen Bygg AS. Betongflytebryggene som er 20,5 meter lange og 12 meter brede og veier 120 tonn, er laget hos Helgeland Marinasystemer.

Rambøll partner med Bodø2024

Rambøll har et partnersamarbeid med Bodø2024, som er eid 50 prosent av Bodø kommune og 50 prosent av Nordland fylkeskommune og er koblet tett opp til Ny by – ny flyplass.

logo
Bjørn Laberg