Aktuelt

– Ikke utsett planlagte investeringer

Illustrasjonsbilde: Getty Images

BRANSJEKOMMENTAR: Byggenæringens Landsforening, BNL, vil med dette oppfordre kommunene til å bidra til å opprettholde arbeidsplasser som nå er fare, i lys av en krevende økonomisk situasjon.

Av Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening

Samtidig kan kommunene bidra til å sikre at bygg blir mer energieffektive. BNL organiserer hele verdikjeden i byggenæringen og består av 14 bransjeforeninger innen eiendom, industri, håndverk, boligprodusenter og entreprenører.

Markedssituasjon

Bygg-, eiendoms- og anleggsnæringen har hatt høy aktivitet gjennom pandemien og frem til juni i år. Nå treffes sektoren av markedssvikt på grunn av høye priser, økende renter og økte strøm-kostnader. Ordreinngangen bremser kraftig ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse. Det er et kraftig fall i salg av nye boliger pr. oktober, hvor byggevareindustrien og trebasert industri har et sterkt fall i både salg og ordreinngang. Dramatisk økning i strømkostnader og en markedssvikt på samme tid, gjør at bedrifter har startet nedbemanningsprosesser. Det er i tillegg varslet vesentlig brems i offentlige prosjekter.

Det gir en brå dreining for bedriftene i byggenæringen, hvor mange arbeidsplasser og investeringer nå settes i fare. Byggenæringen, som Norges største fastlands-næring, sysselsetter folk i hele landet. Kommunene har mange roller, også som offentlig bestiller, og har dermed en rolle som næringsutvikler.

BNL erfarer nå at mange kommuner utsetter planlagte investeringer også utover økonomiplan-perioden på 4 år. Vedlikehold av bygg, veg og anlegg er svært viktig av flere grunner. Det bidrar til å forlenge levetid, og til å redusere kostnader på kort og lang sikt. Vedlikehold er også viktig for å redusere energitapet i bygg og på veg for å forebygge slitasje på kjøretøy.

BNL oppfordrer med dette kommunene om følgende:

– Ikke utsett planlagte investeringer. Det er viktig å bidra til å opprettholde aktivitet og sikre arbeidsplasser i en utfordrende tid for Norge.

– Oppretthold et godt nivå på vedlikehold av bygg, veg og anlegg. Det som ikke holdes i forsvarlig stand gir på sikt økte kostnader og reduserer levetid.

– Gjennomfør planlagte investeringer i skoler, barnehager, veger, anlegg og andre offentlige bygg, også for å opprettholde stabil boligproduksjon.

– Sørg for bevilgninger til energieffektivisering for å redusere energitap i bygg.

– Oppretthold planleggingsnivået, så prosjekter blir modne for investering når handlings-rommet for kommunen igjen blir større.

Byggenæringen er en sektor som kjennetegnes av lange ledetider, fordi det tar tid fra et prosjekt besluttes til et bygg eller anlegg er ferdigstilt. Det er allerede medgått kostnader til planlagte investeringer som ligger inne i kommunens planperiode på 4 år. Å forskyve disse frem i tid, betyr økte kostnader og tap av investeringer i planlegging.

Med dette oppfordrer vi kommunestyret til å bidra til å trygge arbeidsplasser i Norges største fastlandsnæring. Det er gjennom å være langsiktig, ved å ikke skyve eller redusere investeringer og vedlikehold, at man i praksis sørger for næringsutvikling og verdiskaping.