Bransjekommentar

– Ikke kast plastflaskene – la de bli til nye rør i stedet!

Bildet: Plastflasker kan gjenvinnes til mye – også filtstrømper. Foto: Adobe Stock og Olimb Rørfornying AS

BRANSJEKOMMENTAR: Bygge- og anleggsnæringen er en klimaversting som står for rundt 15 % av norske klimagassutslipp. For å redusere klimaavtrykket vårt har Olimb Rørfornying siden oppstarten vært i forkant med å utvikle bærekraftige produkter og metoder.

Av Svein Rune Myhre,
salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

I Norge blir det kastet rundt 540 000 tonn plast i året. Kun en fjerdedel av totalforbruket av plast (132 000 tonn) blir resirkulert til nye materialer (Kilde: Handelens Miljøfond). Dette er potensielt store ressurser som går tapt. Plastavfall kan nemlig gjenvinnes til alt fra drikkeflasker til bæreposer og emballasje – til og med nye rør!

«Opptil 90% av filtmaterialet vårt er laget av resirkulerte PET-flasker som blir smeltet ned og spinnet til nye fibre til bruk i filtstrømpen».

Fra plastflasker til resirkulert filt

Akkurat som at vi gjenbruker gamle rør, bruker vi gjenvunnet materiale fra drikkeflasker i filtstrømpene våre. Opptil 90% av filtmaterialet vårt er laget av resirkulerte PET-flasker. Disse blir smeltet ned og spunnet til nye fibre til bruk i filtstrømpen.

Det flytende plaststoffet vi impregnerer strømpene med inneholder også opptil 20 % resirkulert plast. De resterende 80 % består av ny plast. Vi har valgt dette størrelsesforholdet for at strømpen skal opprettholde de strenge kravene vi setter til kvalitet og levetid etter herding.

Strenge krav til miljø og dokumentasjon

Det er strenge krav til miljøhensyn i offentlige anskaffelser, og kravene kan bli skjerpet i fremtiden. For å dokumentere klimaavtrykket vårt har vi miljødeklarasjoner på våre produkter. Vi er også i gang med å dokumentere effekten av resirkulert plast i filtstrømpene våre med EPD.

«Med vår miljøkalkulator har vi beregnet at rørfornying av offentlige vann- og avløpsledninger reduserer CO2-utslippet med opptil 87 % sammenliknet med graving og rørbytte».

Dokumenterte CO2-besparelser

Rørfornying er raskere å gjennomføre enn full oppgraving og rørbytte. Ved å unngå graving slipper vi også deponering av masser og avfall fra gamle rør. Med vår miljøkalkulator har vi beregnet at rørfornying av offentlige vann- og avløpsledninger reduserer CO2-utslippet med opptil 87 % sammenliknet med graving og rørbytte. Besparelsen tilsvarer det gjennomsnittlige årsforbruket til 20 350 dieselbiler i Norge!

LES OGSÅ: No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

Ikke kast plastflaskene

Bildet: Ikke kast plastflaskene – la de bli til nye rør i stedet! Foto: Adobe Stock

Mindre avfall og mer gjenbruk gir lavere utslipp

Ved å gjenbruke plastflasker reduseres avfallet som ellers kunne bli sendt til forbrenning eller havnet i naturen. Dette gir også lavere beregnede livsløpsutslipp for plastflaskene som gjenvinnes. Faktisk kan produksjon av 1 tonn plast fra gjenvunne materialer redusere utslippene med så mye som 1,1 – 3,0 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med om samme antall tonn plast hadde blitt produsert av nye råvarer.*

*KildeStudie av potensialet for lavere klimagassutslipp og omstilling til et lavutslippssamfunn gjennom sirkulærøkonomiske strategier (side 49)

Rørfornying reduserer både utslipp og utgifter

Det er et stort etterslep på vedlikehold av offentlige vann- og avløpsledninger i Norge. Det kan koste så mye som 360 milliarder kroner å sikre denne kritiske infrastrukturen fremover. Med rørfornying kan vi sette fart på ledningsfornyelsen og redusere utslippene. Dette kan gi lavere økning i kommunale vann- og avløpsgebyr, noe som kommer godt med for den jevne innbygger i disse tider.

LES OGSÅ: Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

Miljøvennlig fra vugge til grav

I Olimb Rørfornying ønsker vi å ivareta hensynet til miljø og klima i alt vi gjør, fra produksjon til installasjon og videre frem i tid. Avfallsmengden reduseres ved at vi bruker resirkulert plast i produksjonen av filtstrømpene våre. Installasjon av strømpen gir store besparelser, sammenlignet med andre metoder. Etter herding har strømpen en levetid på opptil hundre år – med samme ringstivhet og tetthet som et helt nytt rør.

logo
Bjørn Laberg