Hovedside

Hvem er størst på VA-rådgivning?

Illustrasjonsbilde. Foto: Inger Anita Merkesdal

Byggfakta arbeider nå med en ny rapport som rangerer de største bransjeaktører, basert på prosjektverdi. Deriblant rådgivende ingeniører, VA.

Av Pål Engeseth

Disse oversiktene vil i sin helhet være rangert etter verdien på igangsatte prosjekt i 2019 og 2020. Rangeringen tar utgangspunkt i kontorene hvor prosjektene er registrert. Om en bedrift har flere kontorer, og har fordelt prosjektene sine, vil disse verdiene ikke bli summert. 

Rapporten vil bli tilgjengelig i månedsskifte mai/juni og vil bli lagt tilgjengelig på våre nettsider. 

Som en forsmak presenterer vi her en oversikt over de største rådgivende VA-ingeniørene.

En foreløpig oversikt viser at det er Multiconsult Norge AS, Oslo som er største rådgivende ingeniør innen vann og avløp, målt etter verdi på prosjekter. Kontoret har registrert totalt 29 igangsatte prosjekter i perioden, til en samlet verdi på 20,2 milliarder kroner. På andre og tredjeplass finner vi Norconsult AS, Sandvika og Erichsen & Horgen AS. 

Ser vi på antall prosjekter, finner vi at Norconsult AS, Sandvika er rådgiverkontoret på ingeniør VA med flest registrerte prosjekter igangsatt i 2019 og 2020. Hele 68 prosjekter er registrert på dette kontoret til en samlet verdi på 16,6 milliarder kroner. På en andreplass finner vi Rambøll Norge AS, Oslo og på tredje plass Rambøll Norge AS, Trondheim.