Aktuelt

Har levert nye bygg og anlegg for nærmere 200 millioner kroner til Forsvaret i Finnmark

Fv. Daglig leder i Birger Mietinen AS, Geir Olav Næss og prosjektleder i Forsvarsbygg Lars Kristian Nerum takker for gjennomført oppdrag i Porsangmoen leir. Foto: Forsvaret/Arnfinn Sjøenden

Forsvarsbygg har levert nye bygg og anlegg for nærmere 200 millioner kroner inkl MVA til Forsvaret i Finnmark. I Porsangmoen leir er det stor byggeaktivitet. Innen 2025 skal det være permanente nye eiendom, bygg og anlegg (EBA) ved Garnisonen i Porsanger.

– I år har det vært hektisk for anleggsvirksomheten til Forsvarsbygg. Det ferdigstilles jevnt bygg og anlegg, samtidig som det er oppstart på nye byggeprosjekter som er viktig for etablering og utvikling av Finnmark landforsvar, sier Nils Bjørnsund, totalprosjektleder for utbyggingen ved Garnisonen i Porsangmoen.

Materiellrelaterte bygg og anlegg er overlevert til Forsvaret

Det er vesentlig for drifta og logistikken til leiren på Porsangmoen, at det er kort vei inn og ut av Halkavarre skyte- og øvingsfeltet. Øvingsfeltet er det viktigste klasserommet til soldaten i Forsvaret.

Det er nå tatt i bruk:

  • En vaskehall med utvendig grovspyleplass.
  • Nytt drivstoffanlegg sentralt plassert i nærheten til fremtidige flerbrukshaller og garasjering.
  • Returpunkt med avfallshåndtering/miljøstasjon, containere med takoverbygg ved hovedporten til Halkavarre skytefelt.
  • Veiakse med et transportområde i betong inn og ut av Halkavarre skyte- og øvingsfelt for oppstilling ifm vask, avfallshåndtering og tanking.

I tillegg er infrastruktur i form av bl.a. rehabilitert og utvidet vann-, spillvann- og fjernvarmenett på plass, samt at garnisonens oppstillingsplass foran den nye mannskapsforlegningen Gagga, opprustet med ny overvannshåndtering og asfalt.

Prosjekter under oppføring frem mot 2025

Eiendom, bygg og anlegg (EBA) er en helt sentral del av å bygge forsvarsevne og beredskap. EBA er en av fire innsatsfaktorer for forsvaret av Norge, på lik linje med personell, materiell og IKT.

Samfunnsmålet for etableringen av EBA på Porsangmoen er å styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark.  

Effektmålet for etableringen i garnisonen er at det i 2025 skal finnes permanente eiendom, bygg og anlegg til en Kavaleribataljon som skal ha evne til å lede langtrekkende ild og til å understøtte egne operasjoner over tid.

Entreprenører i de ferdige byggeprosjektene:

  • Vaskehallen: Arctic Entreprenør AS
  • Veiaksen: Arctic Entreprenør AS
  • Tankanlegget: Arctic Entreprenør AS
  • Returpunkt med avfallshåndtering og miljøstasjon: Arctic Entreprenør AS
  • Infrastruktur: Anlegg Nord AS og Birger Mietinen AS
logo
Bjørn Laberg