Nyheter

Grønt lys for nytt psykiatribygg på AHUS

Bildet: Det nye psykiatribygget er planlagt med to etasjer på parknivå og to underetasjer mot nord og øst, slik at det framstår dempet og lavt, og gir godt med dagslys inn og utsyn fra døgnenhetene. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Helse Sør-Øst har gitt klarsignal til å starte byggingen av et nytt psykiatribygg på AHUS, Nordbyhagen med 50 sengeplasser. Bygget skal samle tilbudet for sykehusbasert psykisk helsevern og skal etter planen være ferdig til innflytting i 2026.

Av Trond Schieldrop

Sykehusbasert psykisk helsevern er i dag spredt på flere steder, som alderspsykiatrisk avdeling i Nittedal og spesialpsykiatri på Lurud. Virksomhetene vil fra 2026 bli trinnvis samlokalisert i det nye bygget. Deler av virksomheten flytter inn når bygget er ferdig i 2026, resten når Oslo-bydelene i Groruddalen er overført til Oslo universitetssykehus.

Uavhengighet og selvstendighet

– Det er stilt store krav til materialvalg og naturskjønne uterom. Målet er å fremme uavhengighet og selvstendighet for pasientene slik at de etter hvert kan klare å mestre sine egne liv, sier arkitekt Anders Lager i Nordic Office of Architecture.

BUP-bygget (Barne og ungdomspsykiatri) skal samle tilbud for barn og unge. Bygget tilknyttes eksisterende bygg, med døgn- og dagtilbud. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Byggeprosjektet har en økonomisk styringsramme på 977 millioner kroner. I 2013 ble fremtidig behov beskrevet i et idéfaseprosjekt. Fra 2018 har planene om det nye bygget blitt utviklet i to trinn i en konsept- og forprosjektfase. Nå gjenstår gjennomføringen. 

– Vi valgte å inngå samarbeid med Skanska og vant prosjektet sommeren 2022 med for- og detaljprosjekt, sier Lager.

To etasjers bygg

Bygget er planlagt med to etasjer på parknivå og to underetasjer mot nord og øst, slik at det framstår dempet og lavt, og gir godt med dagslys inn og utsyn fra døgnenhetene. Det vil bestå av fire døgnenheter med 12 til 13 senger fordelt på to etasjer. Til sammen blir det 50 nye senger, i tillegg til 73 døgnplasser som allerede finnes i dagens bygg for akuttpsykiatri. Døgnenhetene vil ha aktivitets- og samtalerom, og sentralt plasserte områder for felles aktiviteter og for besøk i senterbygget, tett på døgnområdene.

VOP-bygget (voksenpsykiatri) skal samle psykiske helsevern på Nordbyhagen ved å utvide kapasiteten med 50 døgnplasser. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Store krav til brukernes behov

– I psykiatribygget på Nordhagen er det stilt krav til å tilrettelegge brukernes behov på en best mulig måte. Vi snakker tross alt om sårbare pasienter med til dels store menneskelige utfordringer. Derfor er valg av robuste løsninger som tåler høy grad av slitasje fra utagerende pasienter viktig. Målet er å lage et hjemlig miljø for pasienter der sikkerheten for personalet er satt i høysetet, sier Lager.

Han kan fortelle at utearealer er tilrettelagt med grønne lommer.

– Gårdsrommene har balkonger og terrasser skjermet fra omgivelsene. Mot det offentlige parkdraget er det en restaurant som et tilbud både for både pasienter, pårørende og personal. Tilbudet er ment for pasienter som ønsker å ha mulighet til å gå utenfor.

Fasade sør, BUP-bygget. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Arkitektonisk særpreg

Nordic Office of Architecture har bygd opp god kompetanse med psykiatribygg.

– Vi er godt kjent med slike bygg og kan skape et arkitektonisk særpreg tilpasset slike omgivelser. Vi har designet flere psykiatribygg og har videreutviklet våre løsninger tilpasses brukernes behov, sier Lager.

– Målet med bygget på Nordbyhagen er å utvikle det beste psykiatribygg noensinne. Her skal vi videreutvikler pasientrommene med en ny geometrisk løsning, best mulig for både pasienter og personal, påpeker Hager.

Raskere tilfriskningsprosess

– Målet med psykiatribygget er å utvikle et behandlingsmiljø som ivaretar kravene til sikkerhet, hjemlighet og som har godt med dagslys og utsyn. Her er det lagt vekt på sosialt samvær med felles rom og restaurant. Målet er å skape et miljø der pasienter føler seg vel og kan tilfriskne raskere enn i gamle og lukkede institusjoner, sier Lager. Han legger til at det er strenge lyd- og brannkrav i tillegg til robusthet i valg av materialer som tåler ytre påkjenninger.

– Et nøkkelord er unngå et typisk institusjonspreg og skape lune og helsebringende omgivelser, som kan være med på å hjelpe pasienter raskere tilbake til samfunnet.

Mange likhetstrekk med hotellrom

I psykiatribygget skal det dagslysstyrte belysningskonseptet Human Centric Lightning monteres der døgnrytmen styres med kunstig belysning.

– Lyset kan være med på å gi pasienter riktig døgnrytme og skape harmoni og ro. Ut fra kliniske studier er riktig belysning viktig for pasienter, sier Lager.

– I de indre gårdsrommene, terrassene og balkongene kan pasientene oppholde seg uten følge i et sikkert og skjermet uteområde. Det er viktig å gi pasientene denne autonomiteten. Vår oppgave er å lage så gode rom som mulig for pasientene, sier Lager.

Arkitekt Anders Lager i Nordic Office of Architecture

Han kan fortelle av soverommene har mange likhetstrekk med hotellrom.

– Her kan de trekke seg tilbake til og oppleve ro og harmoni. Rommet vil bli utformet på en sikker måte for å unngå selvskading.

Nybygget vil få forsyning med AGV-robotene fra sykehusets forsyningssenter via kulvertforbindelse til etasje U1 og heis opp i mellombygget.

Faglig og praktisk tilnærming

Nordic Office of Architecture har bygd flere psykiatriske boenheter i Norge og Danmark. Kompetansen som arkitektselskapet har utviklet, gjør at det forstår pasientenes og behandlernes behov.

– Slike oppdrag gjør vi i samarbeid med sykehuspersonell med dyp faglig og klinisk kompetanse. En slik faglig og praktisk tilnærming er avgjørende for å utvikle de beste forholdene for pasienter. Vi kan bringe inn nye perspektiver til klinikere samtidig som de kan komme med nye tanker og ideer for å oppnå det beste sluttresultatet, mener Lager.

Nordic Office of Architecture sysselsetter 200 medarbeidere i Norge og nærmere 500 internasjonalt.

– Vi har i hovedsak jobbet med psykiatribygg i Norge, men våre kollegaer i København har stått for arkitektoniske løsninger til et nyåpnet rettspsykiatrisk anlegg i Roskilde. Det er viktig å gå bort fra institusjonalisert preget behandling og å skape åpne rom som kan gjøre tilfriskningsprosessen lettere, sier Lager.

FAKTA

• Forprosjekt og bygging av nybygg – døgnsenter for voksenpsykiatri (VOP), dag- og døgnsenter for barne- og ungdomspsykiatri (BUP).

• Tiltakshaver: Helse Sør-Øst

• Totalentreprenør: Skanska

• Arkitekt: Nordic Office of Architecture

• VOP (voksenpsykiatri) skal samle psykiske helsevern på Nordbyhagen ved å utvide kapasiteten med 50 døgnplasser.

• Den blir koplet til eksisterende bygningsmasse og inkluderer gymsal, pasientrestaurant og kontorer.

• VOP-bygget er på 4 etasjer og har et areal på 8 200 m2.

• BUP (Barne og ungdomspsykiatri) skal samle tilbud for barn og unge. Bygget tilknyttes eksisterende bygg, med døgn- og dagtilbud.

• BUP-bygget er på 2 etasjer og har et areal på 1 000 m2.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg