Aktuelt

Grønt lys for Fiskebrygga

Illustrasjon: Vivid-vision og A-lab

– Når det nå er klart at Fiskebrygga endelig kan realiseres, og en grå parkeringsplass kan bli til et levende byområde, er det grunn til å feire, sier direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

Etter grundig behandling har klagen fra det kommunale eiendomsselskapet
Hav Eiendom blitt tatt til følge av Statens Vegvesen.

– Dette er en merkedag for byutviklingen av Fjordbyen, sier Kalland, som roser politikere på tvers av partigrenser for å ha gjort dette mulig.

– Nok en gang er «kontrakten» om Fjordbyen bekreftet og måten Oslo, med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, sammen med andre partier og støttespillere, har stått sammen for å realisere Fiskebrygga, lover godt for videre fjordbyutvikling.

Koble sammen Kvadraturen og Bjørvika

«Fiskebrygga» er et stort byutviklingsprosjekt som tar sikte på å binde sammen Bjørvika og Kvadraturen til et område fullt av yrende liv og opptil 1500 arbeidsplasser. Det vil bli servering på plannivå, og kontorarbeidsplasser i de resterende etasjene. Området ved Havnelageret i Bjørvika brukes i dag som parkeringsplass. Etter en grundig reguleringsprosess og enstemmig vedtak i Oslo bystyre valgte Statens Vegvesen 7.februar 2024 å sette foten ned for prosjektet på grunn av nærhet til tunnelåpning. Hav Eiendom klaget på vedtaket da det tidligere i prosessen ble enighet om å bygge et lokk over åpningen. Nå har klagen blitt tatt til følge.

Byen har stått sammen

Kjell Kalland understreker at vi ikke kunne klart dette uten den brede støtten fra Oslo og byutviklingsmiljøet.

– Støtten vi har fått fra politikerne har vært enestående. Byrådsleder Eirik Lae Solberg og Byråd James Stove Lorentz talte vår sak og jobbet hardt for dette resultatet. I Stortinget tok Rasmus Hansson frem saken foran Samferdselsministeren, og satt oss på dagsorden. Vi har også fått enorm støtte fra Oslos egne Marthe Scharning Lund og Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet på Stortinget, understreker Kalland.

Det er samtidig klart at saken har engasjert bredt.

– Vi har sett et utrolig engasjement fra flere som bryr seg om bærekraftig byutvikling. Her ønsker jeg særlig å trekke frem Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Nina Solli i Byggnæringens Landsforening og Rasmus Reinvang i OMA har også vært svært viktige støttespillere for å fremheve viktigheten av Fiskebrygga.

Ser frem til godt samarbeid med Vegvesenet

Med det endelige vedtaket fra Veidirektoratet ligger alt til rette for at prosjektet skal kunne realiseres. Trass i tidligere uenigheter med Statens Vegvesen, understreker Kalland Vegvesenets viktige samfunnsrolle.

– Vi har forberedt oss på å raskt kunne gjenoppta det gode samarbeidet med Statens Vegvesen for å få på plass en god drifts- og gjennomføringsavtale. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med aktørene fremover, sier Kalland.

Hav Eiendom vil snarest gå i dialog med Statens vegvesen for både å kunne ivareta hensynet til de veifarende, og kunne etablere et stort antall arbeidsplasser nært landets største kollektivknutepunkt Oslo S. Søknad om rammetillatelse er utarbeidet og når den er avklart med vegvesenet, sendes denne til Oslo kommune.


Om Hav Eiendom AS:

  • Eiendomsselskap eid av Oslo Havn KF, som igjen eies av Oslo kommune. Opprettet i 2003, for å utvikle Fjordbyen.
  • Selskapet ledes av administrerende direktør Kjell Kalland.
  • Hav Eiendom har så langt levert utbytter på 1,95 milliarder til Oslo Havn KF. Utbytte er avgjørende for å finansiere en ny og miljøvennlig godshavn i Oslo.
  • Hav Eiendom skal i årene som kommer gjennomføre store eiendomsprosjekter i Fjordbyen. Herunder Fiskebrygga, Sadelmakerbryggen, Grønlikaia og Filipstad
  • Hav Eiendom AS har gjennom datterselskapet Bjørvika Utvikling AS bygget og betalt for populære møteplasser som Operastranda, Stasjonsallmenningen, Sørenga Sjøbad og Havnepromenaden. Datterselskapet har forpliktet seg til å utvikle slike møteplasser for 3,4 milliarder.
logo
Bjørn Laberg