Kurs og konferanser

Grønt Hjerte inviterer til markedsdialog om lønnsomme og fornybare energianlegg

Bildet: Solcelleanlegget på Skjetlein videregående skole består av vertikale solcellepaneler. Testanlegget på 50 kW deler plassen med beitende kyr og ble satt opp sommeren 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Grønt Hjerte AS, Trøndelag fylkeskommunes hjerte av bærekraft, inviterer til markedsdialog med mål om å forvandle ni videregående skoler i fylket til kraftsentre for fornybar energi.

Dette er imidlertid ikke bare ett prosjekt, det er en bærekraftig storsatsing verdt 65 millioner kroner. Grønt Hjertes ambisjoner er store og delmålet er å generere 4-5 GWh. I løpet av markedsdialogen torsdag 14. mars vil Grønt Hjerte ta opp følgende temaer: 

  • Vurderinger og anbefalinger av potensialet i eksisterende bygningsmasse. 
  • Effektiv gjennomføring av prosjekter på eksisterende bygningsmasse. 
  • Lønnsomme investeringer for å realisere grønne prosjekter med energi miks av solceller, termisk, batteri, vind, og annet.  
  • Miljø- og bærekraftige innkjøp. 

Ved å delta i markedsdialogen får interesserte leverandører muligheten til å påvirke utformingen av konkurransen.  
Dette bidrar ikke bare til en bedre forståelse av markedet, men styrker også relasjonene mellom aktørene. Samtidig blir en klar over mulige utfordringer og nye innovasjonsmuligheter. Det hele handler om å skreddersy konkurransens utforming etter mulighetene som kommer frem i dialogen. 

I markedsdialogen skal blant annet følgende diskuteres: 

  • Skal prosjektet tildeles en leverandør/entrepreprise eller deles på flere? 
  • Hvordan kan markedet svare opp om miljødokumentasjon somEnvironmental Product Declaration (EPD), LCA ((Life-CycleAssessment),opprinnelsesland, seriøsitetskrav og klimagassregnskap? 
  • Hvilken forretningsmodell og prismodell er best egnet? 
  • Hvilke energikilder/ energibærere er best egnet? 

Mer om program og påmelding til konferansen finner du på Grønt Hjerte sine hjemmesider 

Se også invitasjon og beskrivelse av behovet på disse nettsidene: 
 
Mercell:  
https://permalink.mercell.com/222548941.aspx 

Doffin: 
Markedsdialog om lønnsomme fornybare energianlegg på 9 eksisterende videregående skoler i Trøndelag fylkeskommune | Doffin, Database for offentlige anskaffelser 

TED: 
85367-2024 – Planning – TED (europa.eu) 

Grønt Hjerte AS:

Grønt Hjerte AS er opprettet av Trøndelag fylkeskommune for å nå sine nullutslippsmål. Selskapet skal bidra til næringsutvikling og industrialisering i fornybarsektoren. Grønt Hjerte AS skal være et virkemiddel for å oppnå ønsket effekt. 

logo
Bjørn Laberg