Nytt om navn

Goodtech overtar Skala Flytende

Skala Flytende består av 24 ingeniører med spisskompetanse innenfor industriell IT, automasjon og prosessteknikk innen flytende næringsmiddelindustri

Goodtech har inngått avtale om kjøp av Skala AS sin forretningsenhet for industriell IT, automasjon og prosessteknikk i flytende næringsmiddel- og prosessindustri. Enheten er et ledende ingeniørmiljø i sitt segment, og styrker Goodtech sin posisjon innenfor meieri- og havbruksprodukter i nordisk næringsmiddelproduksjon.

Goodtech jobber kontinuerlig for å tilgjengeliggjøre det maksimale potensialet i produksjonsindustrien – hvor automatisering, digitalisering og prosessoptimalisering står i sentrum. Skala Flytende består av 24 ingeniører med spisskompetanse innenfor industriell IT, automasjon og prosessteknikk innen flytende næringsmiddelindustri, og posisjonerer med dette Goodtech til å ta en enda tydeligere rolle også i den flytende delen av næringsmiddelproduksjonen.

Oppkjøpet innebærer overtakelse av organisasjonen i Skala Flytende, samt spesialutviklet software («LTLine») til styring av produksjonsanlegg for flytende næringsmiddel fra mottak til sluttlinje. En av enhetens største kunder, TINE, har samtidig inngått en langvarig SaaS-avtale med Goodtech for LTLine-softwaren etter overtakelse, samt tilhørende avtaler for service og rapportering av data.

Goodtech tar over i overkant av 20 MNOK av eksisterende ordrebok, og vil samtidig leie ressurser tilbake til selger for å sikre gjennomføring av prosjekter som ikke overtas. Oppkjøpet vil gjøres gjennom betaling av en engangssum for software og organisasjonen i Skala Flytende, med justering for pro & contra. Goodtech skal videre kompensere deler av eventuelt oppnådd positivt dekningsbidrag for prosjekter som følger med virksomheten.

– Vi er veldig glade for å ha kommet til enighet med Goodtech om å overta vårt kompetente ingeniørmiljø innen prosess og automasjon for flytende næringsmidler, slik at våre ansatte og kunder blir ivaretatt på en god måte, sier CEO i Skalagruppen, Steinar Spydevold.

– Denne transaksjonen passer Goodtech sin strategiske satsing på flere måter. Fra før har Goodtech en dominerende markedsposisjon både innenfor automatisert produksjon av faste næringsmidler og farmasøytiske produkter, og med onboardingen av Skala Flytende får vi nå også et ledende fotavtrykk innenfor neste generasjons flytende næringsmiddelproduksjon. Samtidig overtar vi en spennende software med lønnsom gjentagende inntekt, som vi ser frem til å videreutvikle sammen med kundene, og ikke minst 24 nye kollegaer som vi ønsker hjertelig velkommen, sier konsernsjef Margrethe Hauge i Goodtech.

Overtakelse vil finne sted senest 01.10.2023 og meldes gjennom ny børsmelding.

logo
Bjørn Laberg