Nyheter

Gjermundshaug Anlegg skal bygge riksveg 3 fra Evenstad til Imsroa

Bildet: Nå skal riksvei 3 med flomutsatte Evenstad-Imsroa utbedres av Gjermundshaug anlegg AS. Foto: Statens vegvesen

Gjermundshaug Anlegg AS  innstilt som utførende entreprenør på entreprisen «Rv. 3 Østerdalen, Evenstad – Imsroa». 

 Entreprisen er på 5 km, og strekker seg fra Evenstad bru til Birkebeinervegen. 

Entreprisen inneholder blant annet utbedring av de ulykkesbelastede Messeltsvingene.  Kontraktsignering vil bli foretatt mandag 08.07, og anleggsstart vil bli ca. 01.08.  Entreprisen ferdigstilles i løpet av høsten 2026, med trafikkåpning før sommerferien 2026.

De to andre tilbyderne i konkurransen var Consto Anlegg Midt AS og Bertelsen & Garpestad AS.

Les også Tre entreprenører skal konkurrere om å bygge ny flomsikker vei veg på rv.3

logo
Bjørn Laberg