Nyheter

Fristen nærmer seg

Illustrasjonsbilde: Getty Images

1. juli er frist for innføring av separate dame- og herregarderober. Dette ble i 2020 tariffestet i det såkalte «Brakkebilaget» i Fellesoverenskomsten for byggfag.

– Brakkeforpliktelsen gjelder for nye prosjekter, og vi vil minne om at fristen er senest 1. juli, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet og Siri Bergh, direktør for Arbeidsgiverservice og HMS i BNL til bnl.no
    
Skau og Bergh ledet FOB-forhandlingene i hovedoppgjøret 2020. – Vi er svært fornøyde med å komme til enighet om en løsning som skal ivareta begge kjønn når det gjelder garderobefasiliteter, sier de videre.

Dette ble tariffestet i det såkalte «Brakkebilaget» i Fellesoverenskomsten for byggfag, og det ble satt en frist for gjennomføring av dette for nye prosjekter til 1. juli 2021. Skau og Bergh minner om at fristen nærmer seg for at dette skal være gjennomført.

– Vi vet at dette er på plass hos mange, men både Fellesforbundet og BNL er opptatt av at ikke noen skal glippe i denne saken. På vegne av partene gjør vi derfor oppmerksom på at fristen nærmer seg, sier Skau og Bergh.

– Dette som en påminnelse for oss alle og som en forsikring om at alle i byggenæringen kan gå sommeren i møte med visshet om likeverdige forhold på jobben, avslutter partsrepresentantene.

Nedenfor følger bestemmelsen man ble enig om og som det skal leveres på.

Bilag 18:
Ny tekst i Del B Skifterom, sjette avsnitt. Nåværende tekst erstattes med: 

Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang. På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet. Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021.  

Kilde: BNL