Aktuelt

Fra manuelle prosesser til automatisert effektivitet

Bohus reduserte energiforbruket betydelig med overgang fra manuell til helautomatisert drift i sitt kranlager på Heia i Fetsund. Som Norges største møbel- og interiørkjede har Bohus i samarbeid med Jungheinrich tatt et kvantesprang mot en ny æra av energieffektivitet og bærekraftig drift.

Over en toårsperiode, fra juni 2021 til juni 2023, har deler av Bohus sitt lager på Heia gjennomgått en transformasjon fra 100 % manuell drift til et helautomatisert kranlager. Det har resultert i betydelige forbedringer:

Energibesparelser: Reduksjon på 190 000 kWt fra manuelt til automatisert år, tilsvarer 17 % nedgang i energiforbruket uten at det har vært noen signifikante endringer i totalvolumet av varer.
Effektiv vareflyt: En mer strømlinjeformet prosess har ført til smartere utnyttelse av plassen og feilfri drift.

– Bohus sin transformasjon fra manuell til automatisert drift resulterte i imponerende 17 % reduksjon i energiforbruket, en strømlinjeformet vareflyt og en smartere utnyttelse av plassen. Til sammen gir dette en energieffektiv og feilfri drift, sier Håkon Bredde, CEO i Bohus logistikk.

Automatisering har vist seg å være mer energieffektivt av flere grunner:

Effektiv vareflyt: Reduserer behovet for interntransport.
Regenerering av energi: Jungheinrich sine automasjonsløsninger regenererer energien.
Optimalisert lagerhøyde: Minimerer fotavtrykk og interntransport.
Feilfri plukking: «Gods til person»-system reduserer feilplukk.

Automasjonens økonomiske og miljømessige gevinst

Studien fra Bohus sitt lager i Fetsund bekrefter at automatisering ikke bare gir miljømessige fordeler, men også betydelig økonomisk gevinst. Den understreker hvor viktig det er å investere i bærekraftige løsninger som gir en solid avkastning på investeringen (ROI).

– Det vi har sett er bare begynnelsen. Med hver ny innovasjon og hvert gjennombrudd innen automasjon, beveger vi oss nærmere en fremtid der bærekraft og forretningsmessig suksess går hånd i hånd, sier Jens Iver Gjerlaug, leder for Logistics Systems i Jungheinrich Norge.

logo
Bjørn Laberg