Nyheter

Første utleieleverandør med SBTi-sertifisering

Illustrasjonsbilde: Ramirent

Ramirent og LOXAM-konsernets reduksjonsplan har blitt godkjent av Science Based Targets-initiativet (SBTi), noe som gjør konsernet til den første utleieleverandøren som har oppnådd denne sertifiseringen.

Ramirent og LOXAM, et ledende fransk europeisk selskap, og det fjerde største utleiefirmaet for anleggsutstyr i verden, kunngjør at deres reduksjonsplan for klimagasser (GHG) har blitt validert av Science Based Targets (SBTi)-initiativet. Konsernet blir derfor den første utleieleverandøren som oppnår denne sertifiseringen.

Etablert i 2015 som et partnerskap mellom Carbon Disclosure Project, FNs Global Compact, World Resources Institute og WWF, definerer og fremmer SBTi beste praksis for å redusere klimagassutslipp, i tråd med den nyeste vitenskapelige forskningen. Et team av uavhengige eksperter vurderer reduksjonsmålene satt av selskaper opp mot strenge kriterier for å avgjøre om de er kompatible med målet om å begrense global oppvarming til 1,5°C, som fastsatt i Parisavtalen.

Denne valideringen bekrefter relevansen av Ramirent og LOXAMs proaktive miljøstrategi, lansert i 2019. Konsernet har forpliktet seg til å redusere direkte utslipp med 50% (Scope 1 og 2) samt indirekte utslipp med 30 % (Scope 3) innen 2030. For å nå disse målene innen 2030, har Ramirent og LOXAM startet en meget spesifikk handlingsplan. Les den i detalj her.

Ramirent bistår sine kunder i det grønne skiftet, både med maskiner, tjenester og kunnskap. Hele 80 prosent av Ramirent sine investeringer er øremerket elektriske maskiner.

– Vi er glade for at Science Based Targets-initiativet har bekreftet relevansen av vår miljøpolitikk, er i tråd med Parisavtalen. Vi har støttet dette initiativet helt fra starten, fordi vi ønsket å plassere ambisjonene våre innenfor et anerkjent internasjonalt rammeverk, en garanti for oppriktighet og åpenhet. Vi er fullt forpliktet til å fortsette vår innsats i tett samarbeid med vårt økosystem av kunder og leverandører, for å nå våre mål, sier Alice Hénault, Group Strategy and Development Director hos LOXAM

logo
Bjørn Laberg