Byggeprosjekter

Første spadetak for nytt vitensenter ved UiA

Illustrasjon: Filter Arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Det var et viktig øyeblikk for kunnskaps- og vitenskapsformidling på Sørlandet, da det første spadetaket ble tatt for det nye vitensenteret på Gimlemoen. Dette markerer en ny æra for Vitensenteret Sørlandet og Universitetet i Agder (UiA), som sammen tar steget mot større og mer tilrettelagte lokaler.

Bildet: Den glade gjengen i «Team Viten».

10 år gamle Vera fikk æren av å putte grabben i jorda, med god hjelp fra maskinfører Helge Repstad i Repstad maskin, Skanskas underleverandør i prosjektet. Det uformelle øyeblikket signaliserte byggestarten på Gimlemoen, som nå settes i gang etter en vellykket samspillsperiode. Terje Kulien Lunde er prosjektleder fra Skanska og er svært fornøyd med samspillsperioden:

Økt formidling av naturvitenskap

– Dette har vært et flott samspill og det er flott å sette i gang med gjennomføringen! Prosjektet skiller seg jo litt ut fra en del andre prosjekter av denne størrelsen ved at selve prosjektet er organisert som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der det private selskapet Greveskogen Eiendom har byggherrerollen og tar ansvar for byggingen, finansieringen, driften og vedlikeholdet. UiA og Vitensenter Sørlandet blir leietakere i bygget som de selv har ivret for. Dette er spennende og samarbeidet så langt har fungert bra. I tillegg er det flott at vi kan bidra til økt formidling av naturvitenskap på Sørlandet. Kanskje er det noen fremtidige Skanska-ingeniører som blir inspirert av å besøke senteret når det står ferdig? spør Terje engasjert.

En viktig læringsarena

Bygget som kommer er på ca. 6000 kvadratmeter i fire etasjer, inkl. en parkeringskjeller på ca. 3000 kvadratmeter. Det skal huse kristiansandsavdelingen til Vitensenter Sørlandet, UiA og en kafé. Arkitekt i prosjektet er oslobaserte Filter Arkitekter. 

Når det nye vitenbygget står ferdig våren 2026, flytter kristiansandsavdelingen til Vitensenteret, som i dag holder til i Markensgate i sentrum av Kristiansand, inn i 2000 kvadratmeter av disse. Størsteparten av arealene fylles med spennende saker fra vitenskapens verden for store og små. De resterende 1000 kvadratmeterne over bakken disponeres av Universitetet i Agder som en undervisnings-, forsknings- og formidlingsavdeling for universitetets tverrfaglige vitenskapelige virksomhet. Samlet vil bygget inneholde vitensenter, undervisningsarealer og skaperverksteder for UiA, spisested, kontorarealer og parkeringskjeller.

Når vitenbygget åpner dørene i april 2026 får barn og unge på Sørlandet Norges kanskje mest spennende vitensenter, mener Kine Wangerud, daglig leder ved Vitensenter Sørlandet, som sammen med Universitetet i Agder står bak det 6000 kvadratmeter store nybygget som kommer på campusområdet til UiA på Gimle i Kristiansand.

– Målet er at besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. Hensikten er å øke interessen for realfag og vitenskap blant barn, unge og allmennheten generelt. Vitebegjærlige i alle aldre kan glede seg. Det er fantastisk at byggingen nå er i gang! sier hun.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg