Aktuelle prosjekter

Former fremtidens universitetsmiljø på Gløshaugen

Bildet: Skanska er entreprenør for bygget som skal huse NTNUs fagmiljø innen økonomi og innovasjon og skal etter planen stå ferdig våren 2027. Illustrasjon: Rambøll/Henning Larsen Architects/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Skanska og Statsbygg signerte nylig samspillskontrakten på prosjektet P1 Økonomi og innovasjon i det store utbyggingsprosjektet NTNU Campussamling.

NTNU Campussamling skal legge til rette for at NTNU får samlet store deler av sin virksomhet i Trondheim rundt Gløshaugen. Det består av totalt 7 delprosjekter, hvorav P1 er det andre prosjektet Statsbygg nå har tildelt en entreprenør.

– Vi er veldig glade for å få være med på å forme fremtidens universitetsmiljø på Gløshaugen. Dette er et strategisk viktig prosjekt for en kunde vi har gjennomført mange gode prosjekter sammen med. Nå ser vi frem til å gå inn i samspillsfasen og finne gode løsninger for en sikker og effektiv gjennomføring av byggearbeidene, sier Pål Aglen, fungerende konserndirektør for bygg i Skanska Norge.

P1-prosjektet er et nytt universitetsbygg på ca 18200 kvm, som skal huse NTNUs fagmiljø innen økonomi og innovasjon. Det nye bygget inneholder fem etasjer og kjeller, og skal etter planen stå ferdig i løpet av første halvår 2027.

– Fire prekvalifiserte entreprenører deltok i forhandlingene om samspillskontrakten, og det var Skanska som trakk det lengste strået. De viste god oppdragsforståelse og de tilbød et godt team, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Statsbygg.   

Samspillsfasen vil vare i cirka 9 måneder, og når denne er gjennomført vil det inngås en gjennomføringsavtale hvor endelig målpris og tidsplan fastsettes. Kontraktens omfang er derfor ikke avklart, og Skanska ordrefører ikke prosjektet før kontrakten om byggearbeidene er signert. Forventet byggestart i prosjektet er våren 2025.

logo
Bjørn Laberg