Infrastruktur

For første gang på sju år åpner Sporveien en ny T-banetrasé i Oslo

Bildet: Litt over klokken 05.00 mandag morgen kjørte det første T-banetoget i regulær drift fra Brynseng til Hellerud i den nye traseen, med retning Mortensrud.

Siden 18. mai har T-banetrafikken på Østensjø- og Furusetbanen vært stengt for å fullføre byggingen av Oslos nye T-banetrasé mellom Brynseng og Hellerud. I stengeperioden har Sporveien bygd ferdig den nye Hellerudtunellen og samtidig gjort omfattende oppgraderinger på Furusetbanen. Mandag kjørte det første T-banetoget i regulær drift over nye Østensjøveien bru og gjennom den nye Hellerudtunellen. Resultatet av fornyelsen er et kollektivtilbud i Oslo som er bedre rustet enn noen gang før i kampen om de reisende.

– For Sporveien er dette en dag med historisk sus. For første gang på sju år åpner vi en ny T-banetrasé i Oslo. For de 43 000 passasjerene som reiser med oss daglig på Østensjø- og Furusetbanen, betyr det en kortere reisevei til og fra sentrum. Den nye banen gir oss nemlig muligheten til å kjøre langt raskere enn før mellom Hellerud og Brynseng T-banestasjoner. Det gjør det om mulig enda mer attraktivt å velge T-banen i hverdagen. Vi i Sporveien er stolte over å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å bo i, og for å ha levert et prosjekt i tråd med fremdriftsplanen og innenfor fastsatt kostnadsramme, sa Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Litt over klokken 05.00 mandag morgen kjørte det første T-banetoget i regulær drift fra Brynseng til Hellerud i den nye traseen, med retning Mortensrud. Det neste toget til Ellingsrudåsen kunne i tillegg kjøre på 13 kilometer nylagte skinner på Furusetbanen, og passere en rekke stasjoner som har fått et løft i løpet av sommeren når det har vært jobbet på sporet.

– En grønn festdag!

– ­Dette er en grønn festdag! T-banen, som betyr så mye for så mange mennesker i byen vår, er i full drift igjen. Vi må si tusen takk til alle passasjerer som har kjørt buss for bane i 3,5 måned, i påvente av åpningen. Det har utvilsomt vært frustrerende til tider å sitte i saktegående kø mellom alt for mange privatbiler. Jeg vil også rette en stor takk til Sporveien og alle som har jobbet gjennom uker og måneder for å ferdigstille dette store og krevende prosjektet. Nå kan folk igjen sette seg til rette i de romslige T-banevognene og nyte T-banens store fortrinn – den har fri bane til og fra sentrum, sa byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Byråden gleder seg også over at den gamle T-banetraseen, som har fungert som anleggsvei i byggefasen, nå blir frigjort til turvei.

Bildet: Oslos nye T-banetrasé åpnet mandag morgen. Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav sto for snorklippingen, flankert av fra venstre adm.dir. Bernt Reitan Jenssen i Ruter og konsernsjef Birte Sjule i Sporveien.

– Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har funnet midler som sikrer tilkomsten til det som skal bli en helt ny turvei til bruk for gående, syklister og mosjonister. Turveien blir en grønn perle som blir mulig å bruke allerede nå, og som blir langt mer tilgjengelig når Helleruds egen boardwalk bygges til neste år. Vi håper turveien vil glede mange av byens innbyggere, sa byråd Sirin Stav.

Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, takker de reisende for tålmodigheten.

– Dette er en gledens dag for alle som bruker T-banen. Tusen takk for at dere har vært tålmodige og fleksible gjennom 109 dager med buss for bane. Denne perioden har med all tydelighet vist hvor viktig fremkommelighet for bussene er og hvor viktig T-banen er i kollektivnettverket, sa Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Omfattende oppgraderinger

Samtidig som den nye T-banetraseen er blitt fullført opp til Hellerud, har Sporveien jobbet intenst med oppgraderinger av særlig Furusetbanen. Hele 13 kilometer med skinner og strømskinner er byttet ut, og 1 900 tonn stål er fjernet og sendt til gjenbruk. Nye strømskinner i aluminium leder strøm bedre og gjør T-banedriften enda mer miljøvennlig.

– Når Sporveien må stenge trafikken, ser vi alltid etter muligheter for å gjøre annet nødvendig arbeid samtidig. Gjennom sommerukene har vi utrettet imponerende mye. Sikkerheten for passasjerene er blitt bedre, og mange stasjoner har fått et løft. Tusen takk til Sporveiens prosjektorganisasjoner som virkelig har stått på, det gjør meg stolt, sa Sporveiens konsernsjef Birte Sjule, og la til:

– Det er gjennomført tiltak for en bedre tilgjengelighet og universell utforming på sju T-banestasjoner, deriblant på Mortensrud, Furuset, Haugerud og Bøler. Avstanden mellom T-banetog og plattform er redusert, i tillegg har stasjonene fått bedre belysning, ledelinjer for blinde og svaksynte, oppgraderte høyttaleranlegg og forbedret tilgang til stasjonsområdene. Kollektivtrafikken i Oslo skal være for alle, og det er godt å se at tiltakene som er gjennomført bidrar til en mer tilgjengelig by.

I en overgangsfase vil T-banen stedvis kjøre med noe redusert hastighet av sikkerhetshensyn.

Kaffe og boller til naboer og reisende

I morgentimene mandag ble det servert kaffe og boller på Skullerud og Brynseng T-banestasjoner for å feire åpningen av den nye T-banetraseen.

– Det er hyggelig å by på litt ekstra på denne flotte dagen for Oslo og T-banen. Gratulerer til naboer, passasjerer, alle de flinke folkene i Sporveien og hos våre leverandører, og til hele Oslo, sa konsernsjef Birte Sjule i Sporveien.

Bildet: Sporveien er stolte over å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å bo i, og for å ha levert et prosjekt i tråd med fremdriftsplanen og innenfor fastsatt kostnadsramme, sa Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

FAKTA OM FORNYELSEN AV ØSTENSJØBANEN:

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner er fullstendig oppgradert med ny T-banetrasé, ny tunell og to nye bruer.
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har hatt en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer, som var på slutten av sin levetid.
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen.
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022.
  • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, ble ny Bryn bru heist inn.
  • Den bratte og svingete T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift.
  • Mandag 4. september 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet ferdig – som planlagt.
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider.
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com
logo
Bjørn Laberg