El

FLOW Elektro Sør-Vest vinner flere vaskehallprosjekt

FLOW Elektro Sør-Vest har over tid bygget opp en stor kundemasse innenfor vaskehallsegmentet for biler. Første kunden her var Bilvask 24/7.

– Bilvask 24/7 ble kunden vår like etter oppstarten vår 3.januar 2022, allerede dagen etter var vi på oppdrag for å demontere og klargjøre til ny vaskemaskin på Kverneland. Etter jobben med personbilvaskehallen på Kverneland, var vi også med på storbilvaskemaskin på Orstad. Dette er den første storbilvasken i landet som er Svanemerket. Det vil si at vaskehallen gjenbruker inntil 90% av vannet og bruker i tillegg regnvann fra taket på bygget. Det å få Svanemerke på vaskehallen har betydning for flere ting; det er bedre for miljøet og gir mer bærekraftig transport for kundene, sier daglig leder i FLOW Elektro Sør-Vest, Tjerand Djup Nesvik.

Bildet: Tjerand Djup Nesvik

Bilvask 24/7 var i tillegg først ut i landet med månedsabonnement for storbiler.

– For oss er det viktig å ha en samarbeidspartner som leser spillet, dette får vi med Tjerand Djup Nesvik og FLOW Elektro Sør-Vest. For hvert nytt prosjekt så vet de hva som skal gjøres, det gjør prosessene mer effektiv, enten vi bygger nytt eller renoverer en gammel vaskehall. Vi har som mål å åpne flere vaskehaller i årene fremover, i den anledning er det viktig å ha med samarbeidspartnere som FLOW Elektro Sør-Vest, sier Terje Fatland, daglig leder i Bilvask 24/7.

– I disse dager er vi nå i gang med å bygge personbilvask på Ålgård – hvor det samme systemet skal tas i bruk, altså gjenbruk av vann, bruk av takvann og Svanemerking. For å få Svanemerking må det også tilrettelegges for styring av varme, lys, porter og effektstyring, noe som FLOW Elektro Sør-Vest er med på å prosjektere og utføre. Her skal vi inn med ny tavle, belysning, varme, føringsveier og tilkobling av vaskeutstyr og maskiner. Mye rør og kabler skal legges i grunnen, noe som medfører at nøye planlegging er viktig for ett godt resultat, sier Tjerand.

– Dette er interessante og kjekke jobber for FLOW Elektro Sør-Vest å være med på, og noe som øker vår kompetanse innen bærekraftige løsninger, avslutter Nesvik.

logo
Bjørn Laberg