Aktuelt

Flommen er over, nå kommer Hussoppen!

EKTE HUSSOPP (Serpula lacrymans) Første synlige tegn kan være at «noe» vokser opp langs gulvlister. Foto: RenTox AS

Er du riktig uheldig kan Ekte hussopp ha etablert seg i vegger og gulvkonstruksjon. Har en ikke fått tørket opp og avfuktet alle konstruksjoner som var utsatt for flommen, vil det kunne oppstå gode vekstbetingelser for ekte hussopp. Første tegn på at noe er galt, ser en gjerne i overgang gulv og vegg.

«Noe» begynner å vokse, men det ser heldigvis ikke så alvorlig ut, og det ser ut til å være ganske lokalt. Rådgiver Stig Holm hos RenTox AS har dårlige nyheter å komme med dersom en oppdager soppmycel og begynnende fruktlegemer.

– I slike tilfeller vil en alltid finne en langt sterkere soppvekst og større soppskade i bakenforliggende konstruksjoner, sier Holm.

Bildet: Kanskje er det minstemann som kryper på gulvet som oppdager at soppen tyter ut fra veggen? Foto: RenTox AS

Når en åpner opp i vegger og gulv for å finne ut hvor soppen kommer fra, kommer soppskaden virkelig til syne.

– Konsekvensen av å ikke ha fått avfuktet alle konstruksjoner som har vært i kontakt med flomvannet, kan bli en kostbar reparasjon av både gulv og underliggende bjelkelag, i tillegg til at utforingsvegger kan ha betydelige soppskader. I løpet av høsten, med mye nedbør og flom, er det spesielt mange henvendelser som omhandler fuktskader og skader påført av ekte hussopp, sier Holm.

Bildet: Har en krypkjeller som ikke kontrolleres jevnlig, kan hussoppen vokse i stort omfang før den oppdages. Noen ganger oppdager en ikke soppskade i krypkjeller før gulvet i overliggende etasje svikter. Foto: RenTox AS

Ekte hussopp – huseierens største mareritt

Et angrep av Ekte hussopp kan medføre store utbedringskostnader. Holm opplyser at denne sopparten er meget aggressiv og den kan vokse skjult i bygningskonstruksjoner over store områder før den synliggjør seg på overflater.
– En hussoppskade og utbedringskostnader ved et slikt soppangrep kan bli betydelig. Har en ikke en utvidet husforsikring, er dette kostnader en må ta fra egen lommebok, sier Holm.

Han anbefaler følgende tiltak dersom du rammes av flom og fukt-inntrenging i kjeller eller krypkjeller:

Er du rammet av flom – tøm bygningen for vann hvis vannstanden utvendig tillater det. Saneringsfirmaer er behjelpelig med pumper.

Vann leder strøm og kan føre til kortslutning! Ta ut eller slå av sikringene for de etasjene som har vært oversvømt.

Fjern gulvbelegg – tepper- parkett om de er nedfuktet, og åpne opp alle nedfuktede konstruksjoner.

Dokumenter skaden før avdekking starter ved å ta bilder, og ta rikelig med bilder underveis når avdekkingsarbeidet utføres. Ta vare på materialprøver som laminatgulv, parkett ol. slik at en kan dokumentere hvilke kvaliteter de forskjellige bygningsdeler hadde.

Flytt ut innbo og løse gjenstander i fra arealet som er rammet, og ta vare på ting du ønsker erstatning for. Takstmannen fra forsikringsselskap kan vurdere skadene på gjenstandene.

Avdekk og åpne opp nedfuktede konstruksjoner, fjern våt isolasjon, rengjør overflater.

Iverksett uttørking og avfukting av konstruksjoner. God ventilasjon tørker ut fuktighet. Som første tiltak, åpne kjellervinduer og sikre de med netting eller tilsvarende. Har du husforsikring som dekker denne type skader, vil ditt forsikringsselskap rekvirere saneringsfirma til uttørkingsprosessen.

Skal en unngå å bli rammet av en hussoppskade i etterkant, er det helt avgjørende at alle nedfuktede konstruksjoner blir avfuktet og tørket forskriftsmessig.

– Det er viktig at gjenoppbygging av vegger og gulv-konstruksjoner ikke påstartes før det er dokumentert at avfuktingsarbeidet er utført på en tilfredsstillende måte og at fuktmålinger er gjennomført, sier Rådgiver Stig Holm hos RenTox avslutningsvis.

logo
Bjørn Laberg