Nytt om navn

Finstad & Jørgensen inn i Vokstr

Bildet: Konsernsjef Markus Stellander, Vokstr, daglig leder Kristian Sand Finstad, Finstad & Jørgensen, M&A-rådgiver Markus Nilsen, Vokstr, gründerne Knut Jørgensen og Hans-Christian Finstad, Finstad & Jørgensen skal nå jobbe sammen.

Fornyelse- og vedlikeholdskonsernet Vokstr kjøper tømrer- og entreprenørfirmaet Finstad & Jørgensen. Med oppkjøpet vil konsernet nærme seg en omsetning på to milliarder kroner.

Det Asker-baserte selskapet blir det tredje selskapet i konsernet.

– Finstad & Jørgensen er et godt drevet selskap som har levert gode resultater over tid. Både kulturelt og forretningsmessig passer selskapet, ledelsen og medarbeiderne godt inn i konsernet, sier konsernsjef Markus Stellander i Vokstr.

Blir en del av en større gruppe

Selskapet, med sine 103 medarbeidere i dag, ble etablert i 1990 av Hans-Christian Finstad og Knut Jørgensen, og begge er fortsatt aktive i driften. Selskapet omsatte for 340 millioner kroner i 2023, og hadde et driftsresultat på 18,6 millioner kroner. Det ledes nå av daglig leder Kristian Sand Finstad.

– Vi har drevet godt alene. Det avgjørende for salget var å bli en del av en større gruppe av selskaper med samme ambisjon. Både Hans-Christian, Knut og jeg vil fortsatt være aktivt med i videreutviklingen av selskapet og bidra til at stordriftsfordelene i konsernet blir realisert, sier daglig leder Kristian Sand Finstad i Finstad & Jørgensen.

Desentralisert modell

Vokstr består av Finstad & Jørgensen, Bico og Håndverkskompaniet. Det eies av de tidligere eierne i datterselskapene og investeringsfondet Adelis. Konsernet har fokus på fornyelse og vedlikehold av eksisterende bygg, og skal fortsette å vokse både organisk og gjennom oppkjøp. Målet er en samlet omsetning på tre milliarder kroner ved utgangen av 2025.

Konsernet har en desentralisert modell, der eierne av oppkjøpte selskaper fortsetter som medeiere, samtidig som de jobber med å utvikle både selskapet de kommer fra og konsernet. Selskapene beholder sitt merkenavn og identitet, men vil dra nytte av stordriftsfordelene av å være en del av konsernet.

De to første selskapene i gruppen, det Oslo-baserte Håndverkskompaniet og Bico fra Kristiansand, har i overkant av 220 medarbeidere. Nå økes antallet med over 100 nye medarbeidere.
– Vi ønsker å tilegne oss selskaper drevet av motiverte entreprenører med lang tidshorisont på sitt engasjement i bedriften. Vi skal være et attraktivt fellesskap for virksomheter som vil vokse og profesjonalisere seg, sier Stellander.

Totalmarkedet for den type tjenester som konsernets selskaper tilbyr er på om lag 200 milliarder kroner i året.

– Stort potensial for vekst

– Det er et betydelig etterslep på vedlikehold og fornyelse av både offentlig og private bygg. I tillegg har blant annet strengere miljøhensyn gjort at en rekke eiendomsbesittere må rehabilitere byggene sine. På bakgrunn av dette mener vi derfor markedet vil øke i mange år fremover. Det gjør at vi ser et stort potensial for vekst, i et segment som er mindre sårbart for økonomiske svingninger og skiftende politiske rammebetingelser, sier Stellander.

Konsernet bygger nå opp kompetanse innenfor bærekraft og miljø, energieffektivisering og digitalisering, for å gjøre datterselskapene enda mer konkurransedyktige.
– Vi kommer inn i et konsern som allerede har solide selskaper med kunnskap og erfaring på områder vi vil kunne dra nytte av. Det gjør at vi også kan ta på oss andre oppdrag enn vi hittil har tatt på oss. Det mener vi er en stor styrke, sier Kristian Sand Finstad.

Oppkjøpet av Finstad & Jørgensen er betinget av Konkurransetilsynets godkjenning.

Om Vokstr:

Vokstr ble etablert i 2022 som et ledd i å konsolidere og profesjonalisere det norske markedet for fornyelse og vedlikehold av eksisterende bygninger. Håndverkskompaniet i Oslo var det første selskapet som ble kjøpt opp. Det andre var av Bico, med hovedkontor i Kristiansand. Finstad & Jørgensen er det hittil siste selskapet som inngår i konsernet. Vokstr ledes av konsernsjef Markus Stellander. For ytterligere informasjon: www.vokstr.no.

logo
Bjørn Laberg