Anlegg

Fennefoss kraftverk på Evje er ferdigstøpt

bildet: Den siste flomluken i den vestre delen av dammen er nå ferdigstilt.

Den vestre delen av dammen ved Fennefoss kraftverk på Evje er ferdigstøpt og den tredje og siste flomluken er montert. Nå avsluttes betongarbeidene og uteområdene ferdigstilles. Fennefoss kraftverk åpnes i juni.

– Dammen ved kraftverket får tre flomluker som regulerer vannet i elva. De to første ble ferdige for en tid tilbake, og den siste flomluken i den vestre delen av dammen er nå ferdigstilt. Flomluken er 24,5 meter lang og 3,2 m høy, så dette er en stor milepæl for prosjektet, sier Lars Gunnar Jansen, prosjektleder i Å Energi Vannkraft.

fornybar energi til 3 000 boliger

Flomlukene som installeres på Fennefoss er luftstyrte Obermeyer-luker, hvor store gummiputer åpner og lukker lukene ved hjelp av trykkluft.

– Fordelen med disse i forhold til vanlige, hydraulikkstyrte luker, er at det ikke er risiko for oljeutslipp. Blir det lekkasje er det kun luft som slipper ut, sier Jansen.

Kraftverket vil årlig kunne produsere 59 GWh ren, fornybar energi til rundt 3 000 boliger. Vannkraftproduksjonen, systemer og utstyr i kraftverket er testet, og prosjektet vil fortsette testingen av systemer frem mot sommeren.

Bildet: Fennefoss kraftverk vil årlig produsere ren, fornybar energi til rundt 3 000 boliger.
Fra slagghauger til attraktivt friluftsområde

I tillegg til systemtesting gjenstår det mindre betong- og bygningsmessige arbeider på kraftverket og uteområdene skal ferdigstilles. Det blir etablert et grøntområde med tursti fra tusenårsstedet i sør til kraftstasjonen og Malmvegen i nord, slik at turgåere skal kunne benytte området.

Kraftverket bygges på et område som var preget av tidligere gruvedrift og nikkelproduksjon, hvor det blant annet var store slagghauger. Å Energi Vannkraft har sikret mye av restene etter nikkelproduksjonen og legger vekt på at området skal bli et attraktivt, offentlig tilgjengelig grøntområde.

Den offentlige badeplassen Furuly og Odden Campings område langs elva er allerede betydelig oppgradert som følge av kraftverkbyggingen.

Heving av vannstand oppstrøms

Nå som dammen er ferdigstilt kan vannstanden oppstrøms kraftverket heves til ny og høyere vannstand. Dette vil merkes fra Fennefoss og opp til Birkelandsfossen og kan innføres allerede denne uken.

Det må forventes at vannstanden vil variere i tiden fremover grunnet systemtesting og idriftsetting av kraftverket.

LES OGSÅ: Fornybar energi til 3 000 boliger

logo
Bjørn Laberg